Byudvikling i forstæderne - Hvidovre Bymidte

BORGERDELTAGELSE I BYUDVIKLING
Her eksempelprojektet om Hvidovre Bymidte. Det vil danne baggrund for byudviklingstemaet på halvårsmødet I Aarhus 23.1.2016.
Bemærk også tekstafsnittet bagest I mappen

Erling Groth, tovholder.