Brugen af fængsler i Danmark

Debat omkring strafferetlig politik særligt omkring brug fængsler

Tænker at dette skal være en ide
indspark til en alternativ retspolitik, så vil da gerne hører om hvad i andre
mener omkring dette emne. Og har i nogen gode ideer til andre tiltag man kan
lave i forhold til brugen af fængselsstraf.

Hvis man følger med i dansk politik
og hører hvad de forskellige større partier siger angående retspolitik. Så vil
man nok mest hører at der skal være højere straffe og der skal være minimum
straffe på så mange områder som muligt. Og at fængselsstraf er den straf der
skal bruges mest muligt. Personlig så synes jeg mange af disse områder er
problematisk.

I forhold til brugen af fængselsstraf,
så oplever at de danske fængsler en forholdsvis høj belægningsprocent (siden
2003 har den været over 90 % undtagen 2006. jf. kriminalforsorgens statistik.)
Sådan nogen pladser er hellere ikke billige for samfundet at have. Det koster
samfundet omkring 2000 kr. per indsat i lukket fængsler og 1200 i åbne.

Der er mange årsager til at man
vælger at bruge fængsler som straf, det kan være i forhold til ofre til den
kriminelle handling, i forhold til gerningen grovhed, og hvordan at staten ser
på den pågældende handling.

Hvis man dog ser på statistiker for
hvad de forskellige indsatte er dømt for, så er indsatte som er dømt for
narkotika relateret kriminalitet større end de fleste andre grupper (se statistik
for kriminalforsorgen 2014 side. 18) Da denne gruppe dækker for næsten 25 procent
af de indsatte. Jeg har dog ikke undersøgt nærmere om hvordan at fordelingen af
disse mere specifikke er placeret.

Men jeg tænker at staten bruge en masse ressourcer på dette område, når man
kunne evt. undgå dette ved at f.eks. fjerne de kriminelle monopol til
uddelingen af stoffer. Uden at gå ind en større diskution om legalisering af
Hash eller en større uddelingen af heroin til narkomaner, Så tænker jeg at
disse to forslag kan være med til at fjerne en del indsatte fra de danske
fængsler.

Synes dog at man kan videre diskutere
omkring brugen af fængsler. Personligt så tror jeg ikke at brugen af
fængslestraf har en rehabilitering effekt for de indsatte, men som tidligere
nævnt at brugen af fængsler er mere set som et middel til at tilgodese
samfundets og ofre retsfølelse. Jeg tænker at brugen af socialpædagogiske
tiltag og tidlig indgriben ved unge førstegang forbryder er nogen tiltag som
jeg tror at vil være bedre, end tiltag som skal skræmme unge mennesker væk fra
kriminalitet ved at f.eks. indfører højere straffe eller større bøder for de
enkelt forbrydelser.

Brugen af andre afstraffelse midler
såsom fodlænke og samfundstjeneste er strafferetlige metoder som jeg synes
kunne være nogen gode midler til at sørge for en rehabilitering af den
kriminelle. Og synes da også at Alternativet skal arbejde meget for dette. Men
man kommer desværre ikke uden om at nogen forbrydelser er så slemme at behovet
for fængsler er en nødvendighed stadigvæk. Jeg tænker, særlig grov vold,
voldtægt, mord osv. Men at der skal stadigvæk afsættes flere penge til
pædagogiske tiltag i fængslerne.

I forhold til minimum straffe og de
seneste års forbrug af lovgivning der diktere et minimum straf. Jeg er selv
meget imod at bruge minimum straf af 2 årsager.

Første årsag er at brugen af
minimum straffe er et forsøg på at påvirke domstolene til at sørge for at visse
kriminelle handlinger får som minimum en bestemt straf. Jeg tror at domstolene
nok skal være klar til at kunne idømme hårde straffe hvis det er er nødvendigt.
Anden årsag er at brugen af minimum straf er lovgiver måde at kunne blande sig i
måden at domme stolene dømmer på. Så selvom det er lovligt nok at gøre, så
synes jeg det er en blanding af magtfordelingen i vores demokrati. Men hvad synes
i omkring lovgiver brug af minimumstraffe ?