Brugbar CO2-beregner til alle

Omkring dato: Har et par hængepartier ude omkring POLA (der evt kommer til at ligge i et andet formelt regi) … men afventer således i disse dage

“Brugbar co2-beregner til alle”

Hvem er alle? jeg har skrevet argument for, at der kunne være modstand på én personlig, præcis beregner - alligevel så køres på med den samme overskrift! - Jeg forstår det ganske enkelt ikke - fordi en minus/plus modstand - er ikke alle!

1 Like

Og hvem er der, der styrer/desværre kontrollerer det elektroniske overblik i Alternativet mht. til intranettet?

Det her virker uigennemsigtigt!
Men realistisk set er jeg glad så længe, at magten har intelligens nok til at gå den positive vej…Og jeg er så klar, hvis ellers…

Si Pronto! :sparkler:
Kærlig hilsen
Gunhild

Personligt tænker jeg, at du skal se det som et ‘POLA-inspireret’ omfang, hvor ‘alle’ er ‘alle danskere’ (ligesom nogle POLA’er var møntet på at være åbenhus-arrangementer)

Som jeg har nævnt ovenfor, skal/bør vi have meget fokus på, at lave DK-fælles grafiske redskaber, der kan skære CO2-aftrykkene ud i pap (her flertal da klimakrisen influerer en hel hob af relevante områder, der kræver indsats … beregnere-samt-grafik-redskaber på vore personlige aftryk, vil slet ikke resultere i en samlet detaljeringsgrad, der er høj nok).

Tag f.eks. vores lokale brug af gas og fjernvarme-opvarmings af boliger: https://www.dr.dk/nyheder/indland/krig-og-skyhoeje-gaspriser-oeger-efterspoergslen-efter-fjernvarme

  • her vil man eksempelvis kun skrabe i lakken, hvis ikke man udpeger ‘klimaneutrale’ ordninger, hvor de gråborgerlige understøtter norsk-fremfor-russisk co2-naturgas og tillige hjælper bekendte i landbruget med at gøre co2-udledende biomasse til en del af klimakriseløsningen.

Til Peter og andre interesserede: Her et eksempel på tal som kan virke lettilgængelige, men kræver en del forklaring https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/noegletal-og-internationale-indberetninger

Det er netop sådanne ‘svar’-og-greb vi alle - og særligt klimaaktivist-nørder herinde - har brug for, hvis det er vi vil handle på området mest kløgtigt.

1 Like

Hvad så - hvordan kommer vi videre? Er nogen (@Thomas_Anker, @joha1712) allerede i gang med noget IT-udvikling i kulissen?

Jeg tænker, at vi er nødt til “at spise elefanten i bidder”, og så starte med det vi HAR adgang til (fx elforbrug) - og så kan vi arbejde os videre derfra over tid?

Hvad tænker I?

Da jeg var til Klimafest v/ Skanderborg Kommune igår [shoutout til @idterapeut og Karen Rasmussen], oplevede jeg https://www.vanebrud.dk/ … som der under sig har habutura.com, som udbyder en klimaudregner for familier

Kære alle os (og måske isæt @peterkjaerhansen, @Thomas_Due_Nielsen og @joha1712).
Jeg har ikke gjort noget siden sidst.
Jeg har fået det materiale fra Kim, som jeg har lagt p, og det kan passende indgå i et første møde, som for min skyld gerne må tage form som et POLA.
Jeg kan forstå, at du afventer tider for andre POLA’er i forhold til dette, Thomas - og jeg vil bare være sikker på, at vi kommer i gang alle sammen sammen og på samme tid.
Derfor afventer jeg en udmelding omkring en første dato for et møde.
Jeg har foreslået, at det kunne være online, hvis den fysiske afsted mellem os er for stor, men hvis den ikke er, så er privaten her i Skovlunde stort set altid en mulighed.
Som bestyrelsesmedlem og folketingskandidat i KOS skal jeg passe på med at kaste mig ud i alt for meget på denne side af et valg, så jeg bliver ikke tovholder - men jeg vil som sagt gerne have det faglige adfærdspsykologiske blik på en kommende beregners anvendelighed i praksis.
Mvh. Anker

Ja, der er nok brug for noget struktur uanset (og efter nærmere eftertanke, er der nok et stykke vej til en tovholder her) … følgende er; som jeg har set processen omkring ‘Klima det sidste år i Å’ i niveauerne under ledelsesniv.:
1: Chr. Poll og Peter K. H. satte idéen om fagråd i søen (faktisk var det ved sidste LM)
2hp: Halv-Personligt fokus: På foranledning på kampagnen frem mod KVRV21, igangsatte jeg Smart Grøn Omstilling med fokus på Østjylland. Denne blev efterfølgende til et bredere personligt fokus, som stadig retter sig mod partiet og hele DK. Mit ‘Klimaforår’ har så endt ud med et lokalt projekt, og altså klimaseminaret 28/5 (alle er stadig inviterede - og det har dertil bredt sig, så mindst 2 medlemmer fra Fyn er med i planlægningen)
3: Selvom jeg ikke selv havde tiden til at melde mig ind i vores ‘klimafagråd’, er jeg meget spændt på hvad resten af partiet finder ud af her - og glæder til at læse/høre materiale fra det fagråd.

X: Således for strukturens skyld på dette græsrods- til mellemniveau: Er dette ‘CO2-beregner’-indlæg ved at blive en gruppe for sig? Der findes en del lignende initiativer derude (fx den fra mit sidste indlæg), og i så fald, kunne det være interessant, at høre folk, om ‘beregneren’ kommer til at ligge i fagråds-regi, og/eller hvad vi gør med lignende tiltag? :slight_smile:

Vigtigt ps: Det er ingen kritik, at der findes sådanne initiativer i forvejen, og jeg er fx selv forberedt på at slå mig sammen med dem, udbyder det samme (omkring events og i privat regi udenfor partiet etc.)

1 Like