Brugbar CO2-beregner til alle

Tak for medspil på vores 2.0-side på FB.
På opfordring laver jeg hermed et forum, hvor vi kan diskutere muligheden for at udvikle et værktøj, der giver almindelige mennesker nem og fyldestgørende mulighed for at beregne CO2-aftrykket for en person, en familie og andre, der ikke ellers har adgang til den slags redskaber.
Min hypotese er, at mange danskere rigtig gerne vil gøre en forskel, men der er et kæmpestort gab mellem viljen til at handle og den konkrete handling i praksis. Jeg forstiller mig, at mange ville være interesserede i en beregner, der kunne fungere på en måde, der ligner det mange gør, når de lægger et almindeligt økonomisk husholdningsbudget. Her er det jo ret normalt, at man går på kompromis med nogle ønsker for at kunne opfylde andre. Tænk hvis man også gjorde det med bæredygtige handlinger, der var relateret til klima, natur og miljø? Det paradoksale ved det, at jeg opstarter tråden, er, at jeg hverken har speciel god teknisk kunne ift hjemmesider, apps eller andre metoder, der måtte komme i spil, og det grønne område er faktisk heller ikke mit spidskompetenceområde rent politisk, hvor jeg som gymnasielærer og foreningstræner -og leder ved en del mere om ungdom, undervisning og folkeoplysning. Det skal dog ikke forhindre mig i at kaste mig ud i det her. Jeg tror, jeg vil være rigtig god til at stille alle de dumme spørgsmål ud fra et helt almindeligt “borgerperspektiv”. Jeg håber, at I har lyst til at lege med.
Tak fra Anker

3 Likes

Mon dette emne er synligt? Det har den der kedelige grå farve på min computere i stedet for almindelig sort skrift, så jeg ved ikke, om det er slået op?

1 Like

Du er på Thomas

2 Likes

Ift bæredygtigt byg er der Jettie Nielsen som har sammen med sin datter forfattet en bog der beregner gængse byggematerialer, Jettie har/er med ind over Friland,og tinyhouse projekterne Grobund Ebeltoft, Grobund Brenderup og Brenderup højskole som har bæredygtigt byg som dagsorden.

3 Likes

Dit emne Er synligt.
Og substansen er perf.
Jeg er bare minus-nørdet lige her på den datateknologiske platform. Men
Istedet leder jeg efter et fælles sprog, vi kunne bruge; der vil flytte holdninger, dagsordner og dermed handlinger.

Jeg er gået i feministisk træningslejr.
Og er ved at finde, opdage og afprøve præcis hvordan vi kan italesætte den grønne dagsorden… ! Og dermed undergrave alle greenwashing argumenterne, og erstatte dem med reel refleksion…:wink:

Men tak for at tage det op som teknologisk fænomen …:wink:

1 Like

@KimFraGladsaxe har nok et godt overblik over, hvad der findes af CO2-beregnere lige nu.

Vi skal ikke helt ned i byggematerialer, men vi skal ned i opvarmningsform herunder hvad man fyrer med i det aktuelle fjernvarmeværk. Vi skal have boligareal delt med antal beboere og husets energiklasse. Så skal vi have noget om transport, der også dækker karakteristika ved de danske offentlige transportmidler, og som kan rumme fleksibilitet - at man kombinerer transportmidler eller skifter fra dag til dag. Så skal vi ahve noget kostdata fx med hjælp fra Concitos klimadatabase for fødevarer samt noget om andet forbrug - og det bliver det sværeste.

4 Likes

Det ender meget hurtigt med at blive mere misvisende end nyttigt er umiddelbart min holdning til den slags, det er fint nok at lave nogle eksempler, men hvis man laver det til en beregner så tager folk det bogstaveligt er umiddelbart min holdning.

Et fornuftigt eksempel herunder som dr.dk har lavet hvor de også udemærket beskriver forudsætningerne for de simple beregninger der ligger bag

https://www.dr.dk/viden/webfeature/el-priser

Konverteringen fra KWh til CO2 er jo langt fra simpel da det for Danmarks vedkommende i ekstrem grad afhænger af tidsfaktoren, hvis du varmer dit vand under en storm (der ikke er så voldsom at den stopper møllerne) så er dit CO2 udslip ved det meget nær nul, men på vindstille gråvejrsdag omkring kl 19 vil det ofte (ikke altid) være vældig dyrt CO2 mæssigt.

Verden er desværre kompliceret.

Jeg mener, det vil være nok at tage gennemsnitstal for primærenergien, dvs. regne med årsgennemsnittet for elproduktion samt standardtal for brændslerne i fjernvarmeværkerne, som fx naturgas, affald, flis, træpiller osv.

Sørg i det mindste for at beskrive i tekst at folk sagtens kan gøre tingene mere klimavenligt end tallene viser ved at tænke sig lidt om.

Tal kan desværre ekstremt nemt manipuleres hen til at passe til en næsten hvilken som helst dagsorden hvis bare man bruger de rigtige/forkerte forudsætninger/antagelser og kamuflere dem tilpas godt.

1 Like

Det er befriende, når man ser mennesker, der kan gennemskue “tosserier”

1 Like

Det vil være muligt at søge om 3. parts adgang til Energinets DataHub og dermed kunne præsentere danskernes reelle elforbrug koblet med faktisk CO2-emission (timebaseret eller gennem ‘grønne elprodukter’). Yderligere kan der trækkes tal for forventet CO2-emission for næste 24 timers elproduktion, som derved kan bruges som planlægningsværktøj, men som altså koordineres når vi kommer ind i driftstimen.

God idé mht fjernvarmens CO2-bidrag.

DSB har CO2-tal for deres tog.
Arriva må have det samme.
Movia ditto for deres busser (diesel, el)

1 Like

“…danskernes reelle elforbrug koblet med faktisk CO2-emission…” - er der tale om den enkelte dansker eller danskerne samlet set?

El-markedet er en to-delt størrelse. En finansiel del og en fysisk del.

I den finansielle kan man vælge at købe ‘standard-strøm’ som i den fysiske verden er et blandingsprodukt/gennemsnit af den fysisk elproduktion. Du kan også vælge at købe ‘grøn strøm’ (som oftest er dyrere end standard), hvor du får certifikat på, at den strøm du - som en årsbetragtning - er produceret på en vindmølle ‘et eller andet sted’. Hvis alle købte dét produkt vil vindmøllerne sælge mere end de kunne holde og reelt levere. Min pointe er her, at man i en app skal kunne angive en konstant på ca 12-13 g CO2 pr kWh, som er emissionen fra vind.

I den fysiske verden er elektroner dog - billedligt talt - lud dovne. De løber den korteste vej fra produkt til forbrug. Dvs. at hvis du bor lige i nærheden af en vindmølle, men køber ‘standard-strøm’, så får du vindmøllestrøm leveret (når vinden blæser). Er du omvendt nabo til et fjernvarmeværk som fyrer med gas, men køber ‘grøn certifikat strøm’, så har du i den finansielle verden købt ‘grøn samvittighed’ og fortrængt ‘kulsort elproduktion’, men i den fysiske verden købt ‘katten i sækken’ :wink::man_shrugging:

Som Peter også korrekt beskriver det vil det altid være et estimat baseret på en eller anden form for antagelser når man kommer med et output der består i en mængde CO2 eventuelt per tid og eventuelt tilføjede CO2 ækvivalenter eller lignende for ting der øger drivhuseffekt uden at have noget med CO2 at gøre (for eksempel “sort carbon”).
Det jeg prøver at sige er blot at det er vigtigt at det fremgår hvilke antagelser der ligger bag et givent tal og hvordan det er fremkommet.
At bruge tal leveret fra andre er ganske rimeligt (som f.eks. de offentlige transportmidler ovenfor), det er blot vigtigt så at henvise til hvor tallet stammer fra, da disse tal på samme måde vil have deres svagheder.

Jeg tænker det måske er overkill at lave en live-værdi for konverteringen af CO2 til KWh (som jo også så på nogle tidpunkter er forskellig for øst og vest Danmark der i praksis i nogle tilfælde er to uafhængeige el-netvæk).
Det mere reele vil være at vise en KwH forbrug sammen med den CO2 mængde det svarer til i gennemsnit og gøre opmærksom på hvordan man selv kan gange to tal sammen som er tidsafhængige … det kan man jo så gøre eventuelt også gøre som eksempel her og nu hvis man henter tallene fra en anden server for at vise hvordan man kan lave beregningen hvis man vil som på et givent tidspunkt.

Jeg er dog måske lidt gammeldags tænkende i forhold til hvordan folk vil bruge hjemmesider og den slags nu om dage, jeg har aldrig været en GUI-mand.

Via Energinet kan man (som 3. parts leverandør = app-udvikler) for hvert målepunkt få en kWh/h værdi - og et målepunkt er hjemmehørende enten i øst eller vest. Energinet har også g CO2/kWh/h hhv øst/DK2 og vest/DK1. Det skal bare ganges sammen og vises. Og hopla så får man timebaseret CO2-emission frem for gennemsnitstal.

1 Like

Er det et gennemsnitstal for den enkelte eller er det stadigvæk et gennemsnit på baggrund af, hvor man bor - fx i Danmark?

Hej alle,

Som sagt kan jeg godt bidarge rent teknisk med at få lavet en hjemmeside (beregner) og evt. senere en App. Men det svære bliver at få stiilet de relevante spørgsmål ift CO2, have repræsentative tal og få det formidlet på en måde så det bliver tilgængeligt for folk (så det ikke bliver for uoverskueligt at svare / lave beregningen)…

Så jeg tænker at vi først har brug en eller flere eksperter, som kan sige hvad vi har brug for at vide for at lave en god CO2 beregner. Herefter skal vi have kigget om der faktisk findes en god beregner på markedet? Er vi sikre på at der ikke findes en god beregner?

Hvis ikke det er tilfældet - må vi undersøge om vi kan lave den selv og se hvilke data og integrationer (BBR, Energinet, Concitos kilmadatabase), som er nødvendige… Jeg biddrager som sagt gerne med det tekniske, da da jeg jo er programmør/IT-mand…

1 Like

Vi skal også undersøge om der findes noget link mellem en vilkårlig vares stregkode og så databaser/anden bagvedliggende information om den pågældende vares CO2. Og i givet fald, hvordan man kan tage sin app med på ‘indkøbstur’. Det kunne være noget med at høre alle de store dagligvarebutikker, Coop, Salling Group, REMA1000 mfl. om de har en sådan database/API, som vi kan tilgå?

Jeg mener at Coops app allerede kan beregne CO2 aftrykket på ens indkøb.
Jeg ved ikke hvor præcis den er (jeg bruger den ikke selv, da jeg er imod at Coop tracker mig).
Men mon ikke man kan bruge nogle gennerelle spørgsmål til at finde frem til ens klimaaftryk?

Ellers skal man jo bare skanne bonnen efter varekategori - det vil give et nogenlunde billede (billedgenkendelse kan jo læse teksten på ens bon)…

1 Like

Jeg skriver lige til COOP og Salling Group for at høre om de har et API som giver adgang til deres bagvedliggende vareinformation, når man scanner en stregkode.

1 Like