Borgerrepræsentationsmøderne skal ud i København og udvalgsmøder åbnes for borgerne

Borgerrepræsentationsmøder afholdes ude i København mindst 3 gange om året.
Desuden øges indsatsen for at invitere København ind til møderne på Rådhuset.

Borgerrepræsentationsmøder holdes i byen
Vi påvirkes af vores omgivelser.
Når medlemmerne af Borgerrepræsentationen mødes på samme måde til hvert eneste møde i Borgerrepræsentationen, så er der ikke noget, der udfordrer strukturerne og de kulturer og vaner, der lever der.
Ved at komme rundt i byen præsenteres medlemmerne for byen på en ny måde sammen. Det skaber et fælles sprog og en fælles forståelsesramme for den by og de borgere, som de skal træffe beslutninger på vegne af.
Desuden kan det ryste rundt i uvaner og kulturelle blind spots at mødes på nye måder og bogstaveligt talt se byen og hinanden i et nyt perspektiv.

Hvis det holdes ude i byen mindst 3 gange årligt, vil det være muligt at komme rundt i alle 12 bydele mindst én gang i en valgperiode.
Det ville selvfølgelig være at foretrække hvis det kunne times med at man holder møder steder, der er relevante for det pågældende mødes dagsorden.

At øge indsatsen for at invitere Københavnerne ind til møderne på Rådhuset kunne være en del af en kampagne men det kunne også være faste aftaler med ungdomsuddannelserne og afgangsklasserne i folkeskolerne om at deltage årligt. Eller det kunne være en del af de kommunalt ansattes arbejde at deltage.

Alt godt Stine Skot, tovholder på forslaget på vegne af Ny politisk kulturs arbejdsgruppe