Borgerløn

Hej med-alternavister,

Flere af mine venner har henvendt sig til mig omkring Alternativets syn på borgerløn. Jeg har aldrig kunne givet dem et svar, dog syntes hej debatten kunne være rigtigt spændende at tage op.

Så jeg spørger jer hvor står vi officielt på borgerløn?Hvor står i selv på spørgsmålet om borgerløn? Hvad er fordelene og ulemperne for jer omkring det?

Selv syntes jeg at det er en spænende idé. Hvis det skulle implementeres skulle man dog gøre sikker på, at det ikke vil skabe et dovent samfund. Det tvivler jeg dog på, at det ville gøre.

Jeg tror at det vil skabe en større motivation til at arbejde sig over den satte borgerløn. Jeg tror også at det ville kunne tillade folk, at tage den uddannelse de ønsker sig allermest, så de ikke skal fokusere på hvor meget de skal kunne tjene.

Omvendt, så tror jeg også at det muligvis kan lede til et ‘dovent’ samfund. Det tror jeg derimod man kan forhindre, givet at det er implementeret ordentligt og at man sikrer en motivation og patriotisme omkring at hjælpe alle i Danmark.

Men ja, hvad er jeres tanker omkring borgerløn?

Jeg går principielt ind for borgerløn. Mest af alt fordi automatisering af mange typer arbejde vil gøre det sværere og sværere at finde steder, hvor menneskelig arbejdskraft kan betale sig. Forklaring findes i denne video: [ Humans Need Not Apply - YouTube ]. Men du har ret. Vi må ikke lade det blive en hvilepude for dem som er lidt ligeglade med at lave noget.

Jeg tror det kræver en ret voldsom ænding i den basale struktur af det offentlige og hvordan vi forholder os til produktivitet pr borger. Vi bliver nød til at skabe et samfund hvor det ikke er an absolut nødvendighed at have et arbejde, for det er måske ikke muligt i fremtiden.

Tag en virksomhed som Amazon.com. De fleste af deres varehuse er allerede automatiske. De har omkring 60 000 ansatte på verdensplan, men hvis de skulle have mennesker til alt det som robotter gør, ville de skulle have omtrent 500 000 ansatte (kilde: Inequality for All , dokumentar af Robert B. Reich (findes på netflix))

Så alt i alt ser jeg borgerløn som en nødvendighed for fremtiden når menneskelig arbejdskraft ikke kan betale sig mere. Økonomi vinder altid.

PS: kan anbefale at læse og se Robert Reichs ting på nettet. Det handler mest af alt om amerikansk økonomi, men ideerne og principperne bag er yderst interessante.

2 Synes om

I samarbejde med en intern gruppe i Alternativet er der blevet udarbejdet et overskueligt online excel ark, der viser hvordan borgerløn gennem Negativ Indkomstskat kan fungerer i praksis, og hvordan dette system gør samfundet langt rigere end den nuværende umyndigørende kontanthjælpsmodel:

Man kan kalde Negativ Indkomstskat for Arbejdsudlignet Borgerløn, da det skal ses som et instrument, hvor man ALTID bliver mere rig af at bidrage kontant til fælleskabet, dog uden den sociale slagside eller darwinistiske kapitalisme.

Der er langsomt i gang med at blive formet et Politisk Laboratorie omkring denne model, så den interne kraft bag modellen kan slås fast og fastlægges.

EDIT: Link direkte til arket.

/Andreas Rudolph

3 Synes om

Super debat og godt med nogle tal. Jeg formoder, at de 5.000 er på månedsbasis, eller?

Jeg synes der er klare sammenhæng til skatteomlægningen, som blev vedtaget på årsmødet.

Med globalisering og networking indenfor design og udvikling, og den allerede udprægede brug af robotter, varer det ikke længe inden debatten om borgerløn skal i gang.

Det er påkrævet at vi skal work smarter, not harder. Men hvis der skal være fornuft i at producere og udvikle, er det nødvendigt at der findes forbrugere med penge, som kan købe tingene.

Arbejdsmarkedet i Danmark er nået til et punkt, hvor mennesker slides ned og hvor de, som ikke kan følge med tempoet og forandringerne, udstødes. Samtidig har der aldrig været større behov for psykologer og terapeuter, som skal samle dem op, som ikke lever for deres arbejde, men går på arbejde, fordi der skal være til villa, Volvo og vovse.

Jeg er sikker på at der ved at indføre borgerløn og ændre på skatteobjekterne bliver skabt et mere flexibelt syn på hvilke arbejder der har værdi og naturligt nok ikke udregnet i kroner eller euro, men ægte værdi.

Jeg er absolut for borgerløn.

1 Synes om

Jeg har opdateret arket så det kan ses det er for månedsbasis.

Er enig i betragtningerne om hvordan det udviklende jobmarked vil skabe så stor omstilling, at vi bliver nødt til at gentænke hvordan der stadig kan være sund økonomisk cirkulation og incitamenter i samfundet.

Blot som en note vil jeg også nævne at selvom der er mange former for værdi, meget som ikke kan måles i penge, så giver modellen for Negativ Indkomstskat også en indsigt i forhold til “Samfunds Indtægt” ved menneskers arbejde. Hvor meget produktivt overskud vi får, selvom vi måske tilbagefører noget af produktiviteten til en person igen gennem den negative indkomstskat.

Her bliver det også ekstra tydeligt hvorfor vores nuværende kontanthjælpssystem er skadeligt, da samfundsindtægten gennem kontanthjælp er designet til altid at være negativ, medmindre en person kan finde et job til mere end kontanthjælpens værdi.

Her er forresten et link til arket (ikke embedded).

2 Synes om

Tak for svaret, Andreas. Jeg kigger nærmere på regnearket. Jeg er enig med dig i værdi ikke kun kan/skal måles i penge. Det er er fantastisk pointe at arbejde med samfundsværdi.

Lige nu er jeg mest følger, men arbejder mig ind på helheden omkring penge, værdi, skat, løn mv, da jeg synes det er her vi skal have fodfæste, inden andre i samfundet og debatten tør flytte sig.

Hov.

Har vi ikke 2 fora kørende om det samme emne. UBI og borgerløn.

???

Ud fra regnearket kan jeg se, at formlen som I benytter hedder:

Løn * 0,5 + 6000 = Udbetalt

Er det bevidst at 0,5 er konstant hele vejen? Det ville jo reelt betyde en afskaffelse af topskatten, og det er vel ikke alternativets politik? Eller har jeg misforstået udregningen?

Idéen om borgerløn er efter min mening brillant.
Havde EU vedtaget borgerløn til alle EU-borgere, var UK ikke gået ud af EU.
En dansk læge har i dag i dagbladet Information dette:
https://www.information.dk/debat/2016/06/giv-borgerloen-send-kontrolloererne-hjem :slight_smile:

3 Synes om

Der findes en veletableret international græsrodsforening, med en dansk afdeling, der i årevis har arbejdet for det: BIEN - Danmark, der også har en glimrende hjemmeside, med en masse information om emnet, heriblandt hele to Excel baserede økonomimodeller for mulige finansieringsformer.

Hjemmesiden kan anbefales: [(http://www.basisindkomst.dk)]

1 Synes om

Med borgerløn vil det også være mere naturligt for flere at vælge deltidsarbejde, og derved give mere arbejde til flere.
På den måde vil det være muligt for flere at have et reelt arbejde og en reel indtægt uden stigmatiserende tilskud og ordninger. Mere selvværd til de ellers “sidesporsudkørte” borgere.
Og de ressourcer, der nu bliver brugt på (ved pisk-metoder) at teste og opgradere en stor gruppe menneskers arbejdsduelighed, så de kan blive flyttet fra “samfundsborger”-listen til “samfundsundergravende”-listen kan i stedet bruges til gulerod- og valgfri tilbud til bedre liv for både den enkelte og samfundet generelt.

1 Synes om

Det fede ved borgerløn, er:

  • Det inkluderer. Vi er en del af samfundet vi får løn

  • alle arbejder for hinanden Får du løn skal du arbejde svarende til den løn du får udbetalt Kan du vasketøj, kan du vaske en andens tøj etc.

*efter 37 timer eller til ens borgerløn er opbrugt har man fri

  • Det forhindrer sort arbejde, en jeg synes at vi skal tillade sort arebjde, hvis man har betalt skat af sine 37 timer. Hvad man laver i sin fritid er ikke vores problem
1 Synes om

Borgerløn og arbejdsløn

Der ligger nok en diskussion i den vinkel med lønnen som lønarbejder med borgerløn. Jeg vil ikke tage højde for, hvad mulige grupper (fagbevægelsen, arbejdsgivere etc.) er betænkelige ved, for hele projektet er et kulturbrud og gør op med et forældet industrisamfund.

Borgerløn skal følge borgeren uanset lønindkomst og svingende tidsperioder med arbejde, uddannelse, ledighed, sygdom… Skal der være tale om en reel frihed, så skal vi helt ud af overenskomster og bestemmelser om, hvor meget fuld beskæftigelse er. Alle borgere bliver på en måde selvstændige og bestemmer selv, hvor meget, hvor længe og til hvilken løn de arbejder. Slut med at andre skal bestemme over mit arbejds- og fritidsliv.

• Hvis vi forestiller os en borgerløn på 12.000 kr om måneden. Der betales ikke skat af basisydelsen. På denne måde kan borgeren selv vælge, hvor meget eller lidt, vedkommende vil arbejde.

• Får borgeren et arbejde, skal lønnen tænkes reguleret i forhold til nu: Et arbejde der nu lønnes med f.eks. 28.000 kr. om måneden skal fratrækkes en borgerløn på 12.000 kr., så lønmodtageren få 16.000 kr. udbetalt - skattefrit!

• Generelt set er det en fordel for Danmark, hvis lønningerne faldt - uden at det går ud over lønmodtageren - for det giver en konkurrencefordel og øger dermed BNP. Jeg er ikke enig i, at statens indtægter til bl.a. Borgerløn, skal komme fra beskatning af borgerne. De skal slet ikke betale skat, men det skal producenterne til gengæld. Når en arbejdsgiver får folk i arbejde for at producere varer eller serviceydelser, som skal sælges, så er formålet at skabe merværdi (her tager vi gamle Karl Marx frem), og den merværdi skal der betales skat af på stedet. Vi skal således ikke vente på, om virksomheden har overskud eller ej - og flytter overskuddet i skattely - men skatten skal falde ved ansættelsen af en lønmodtager. Ansættes en borger med borgerløn således til en løn på 16.000 kr. om måneden, så skal arbejdsgiveren betale f.eks. 50% af lønnen ind i kildeskat - altså 8.000 kr. Arbejdsgiveren - eller producenten - får således en lønudgift på 24.000 kr om måneden til denne lønmodtager.

Borgerløn vender op og ned på alt det kendte fra industrisamfundet, og vi skal turde tage skridtet fuldt ud uden hensyn til, hvad politiske fløje, fagforeninger og DI mener. Forandring gør ondt, og mange mister deres særinteresser - men borgerløn er et særdeles fornuftigt udviklingstrin mod et reelt velfærdssamfund.

1 Synes om

Hvis borgerrlønnen skal reguleres, efter om man har arbejde eller ej, er det netop ikke borgerløn længere, og vender ikke op eller ned på noget noget som helst - Så er det bare et andet udtryk for en variant af de velkendte, umyndiggørende overførselsindkomster.

Hele idéen med borgerlønnen ( forstået som “Ubetinget, Universel Basisindkomst”) er netop, at kun ved at fastholde det ubetingede perspektiv, og gøre den ens for alle, uanset, om man har arbejde eller ej, bliver det et frigørende reformtiltag, der på én gang anerkender retten til et eksistensgrundlag som en ubetinget menneskeret, og samtidig stadig gør det attraktivt,at gå ind på et fleksibelt arbejdsmarked i varierende omfang, og på egne betingelser. Fordi sikkerheden i uanset, at bevare sin fulde borgerløn, både gør det supplerende arbejde attraktivt, og giver friheden til at sige nej, til vilkår man ikke vil acceptere.

Dog skal der tages højde for at priserne på f.eks dagligvare vil stige betydeligt. Pt er minimumslønnen for en ufaglært butiksass på fuld tid 18.666/md ved indførsel af borgerløn vil denne stige 8-10.000, da detailhandel ikke vil kunne få medarbejdere til at arbejde for 18.666, denne lønstigning vil blive lagt på priserne.

Derudover er 12.000 for lavt sat til borgerløn, borgerlønnen skal til enhver tid kunne dække den enkeltes boligudgifter inkl forbrug og give borgeren et rådighedsbeløb der sikre en fair levestandard.

Undskyld jeg spørger dumt. Hvorfor gøre det så pokkers besværligt og uigennemskueligt. Nemmeste løsning er at indføre en UBI der dækker den enkeltes boligudgifter inkl forbrug og giver borgeren et rådighedsbeløb der sikre en fair levestandard. Hvis den enkelte borger vælger at arbejde beskattes denne løn-indtægt med en flad skat på 50%.

Omend jeg tit fremhæver manglende konkurrence til Facebook mv., opretter jeg til tider (og indtil videre) grupper derinde. De er trods alt gode, til at sætte emner i fokus for arbejdsgrupper mm.

Jeg har lavet Å-gruppen her: PF-BI. Basisindkomst i Alternativet. | Facebook
med titlen “PF-BI. Partipolitisk Forum for Basisindkomst i Alternativet … et løbende POLA”

Som et empatisk og opbyggeligt modsvar til BIENS’s egen Facebookgruppe (BIEN er den officielle org. for Borgerløn i DK), kan vi derinde debattere og arbejde seriøst (uden gøen fra politiske yderfløjs-personer m. fl.)

Glæder mig til din eventuelle deltagelse :slight_smile:

Her er et spændende opslag fra et Amerikansk par, hvor de sammenligner arbejdskultur i USA og DK: Americans Compare Work-Life Balance in Denmark and USA - YouTube - DK er markant tættere på en ‘mere afslappet kultur’, der nok ligner det arbejdsmarked, man (efter min mening) kan forestille sig i et BL-samfund.

“Must listen” radioprogram: Brinkmanns briks | Hvis du arbejder meget, er du et bedre menneske | DR LYD