Blandet: Sekretariatsansatte må ikke være kandidater

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: Stk.: Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
. Stk. 5 En ansat i lands- og Christiansborgsekretiatet, kan ikke på samme tid være opstillet som kandidat til eller være medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
gør vores sekreteriat mere stabilt under valg. Undgår, at man inddirekte kommer til at favorisere enkelte kandidater. Undgår dobbeltroller Vi risikerer, at dygtige medlemmer, som er ansatte ikke kan være kandidater, selvom de kan trække mange stemmer og evt. blive valgt for Alternativet. Som ansat har du en indsigt i det politiske system, som kan være meget gavnlig i valgkamp.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.