Blandet: Organisatorisk koordinationsudvalg

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: § Stk. -

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Alternativets koordinationsudvalg består af: Et medlem af Alternativets Unges forretningsudvalg; Forpersonen for Hovedbestyrelsen; et medlem valgt af Hovedbestyrelsen blandt de øvrige medlemmer af Hovedbestyrelsen; to medlemmer valgt af Politisk forum blandt de medlemmer af Politisk forum, som ikke sidder i Daglig politisk ledelse; Politisk leder; et medlem valgt af Daglig politisk ledelse blandt de øvrige medlemmer af Daglig politisk ledelse; øverst ansvarlige for administrationen.

Koordinationsudvalget kan invitere observatører.

Koordinationsudvalget skal udarbejde en forretningsorden. Forretningsordenen skal sikre koordinering af beslutninger, der påvirker andre ledende organer i Alternativet. Beslutninger i ledende organer, som det vurderes, kan have betydelig indflydelse på andre dele af Alternativet, skal tages op i Koordinationsudvalget, inden endelig afstemning om forslaget i det respektive organ kan udføres.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Der er øget kommunikation og koordination mellem ledende i Alternativet Endnu et udvalg

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.