Blandet: Medlemsinddragelse som en del af vores organisationskultur

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 3 Stk. tilføjelse

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Stk. 1 Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.

Stk. 2 Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.

2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er.

3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.

4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl.

5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med.

6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås.

Stk. 3 Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Dialogrådet kan efter skøn inddrages.
Stk. 1 Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.

Stk. 2 Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.

2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er.

3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.

4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl.

5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med.

6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås.

Stk. 3 Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Dialogrådet kan efter skøn inddrages.

Stk. 4. Demokratiske medejerskab, Inddragelse og medindflydelse. Vi vil dele magten, og derfor altid tilbyde Alternativets medlemmer mulighed for inddragelse, deltagelse i og medindflydelse på udvikling af politik, organisation og aktiviteter.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Synliggøre, at medlemsinvolvering skal prioriteres højt vores organisation. Ekstra arbejde i at inddrage medlemmer

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.