Blandet: LOS

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: §5 Stk. 4a

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
- Lokalforeninger og storkredse samarbejder i et koordinerende udvalg, kaldet LOS, der på tværs varetager lokalforeninger og storkredsenes interesser.

LOS har til opgave, at samarbejde tæt med Hovedbestyrelsen om relevante processer. Kordinere på tværs af geografi i forbindelse med valg og lignende nationale begivenheder. Sikre sparring og vidensdeling på tværs af storkredse og lokalforeninger.**
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
Formaliserer LOS’ rolle og mandat. Gør det mere besværligt at ændre LOS’ rolle og mandat fremover.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.