Blandet: Fjernelse af “forskellige køn”, ved valg af politisk lederpar

Forslagstekst

Vedrørende paragraf: 7 Stk. 9

Nuværende paragraf: Paragraffen ønskes ændret til:
Som politisk leder kan vælges en enekandidat eller et lederpar af forskellige køn. Et lederpar kan opstille som hierarkisk lederpar, et lederpar der ønsker at udgøre et ligestillet lederpar, eller anden fordeling – i alle tilfælde skal opstilling af et lederpar i deres opstillingsgrundlag gøre rede for deres aftalte indbyrdes ansvarsfordeling og forskelle/ligheder i deres beslutningskompetencer. Som politisk leder kan vælges en enekandidat eller et lederpar. Et lederpar kan opstille som hierarkisk lederpar, et lederpar der ønsker at udgøre et ligestillet lederpar, eller anden fordeling – i alle tilfælde skal opstilling af et lederpar i deres opstillingsgrundlag gøre rede for deres aftalte indbyrdes ansvarsfordeling og forskelle/ligheder i deres beslutningskompetencer.
Fordele: (max 1000 tegn inkl. mellemrum) Ulemper: (max 1000 tegn inkl. mellemrum)
forslaget giver mulighed for at lade eventuelle lederpar stille op, uanset samme eller forskellige køn, dette gør det muligt at basere det på kompetancer og dynamik, fremfor køn.
At to kvinder bliver valgt vil i det store politiske billede, give flere kvinder i politik og dermed mere ligestilling på tværs af køn, det samme gælder for de ikke-binære køn.
kan risikere at give mindre ligestilling internt.

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.