Bilag til opstillingsmøde og ekstraordinært årsmøde i Storkreds Fyn

Kære medlem på Fyn

Her har du de opstillingsgrundlag der er kommet ind til vores opstillingsmøde og ekstraordinære årsmøde d. 2. april 2019.

Der er ikke indkommet tilstrækkeligt med kandidater til andre fora end Hovedbestyrelsen. Så du må meget gerne stadig overveje at stille op til Politisk Forum, Dialogrådet eller til Storkredsbestyrelsen. Hvis blot mødet giver lov til det, kan vi godt opstille flere på mødet.

Opstillingsmødet

Der er indkommet to kandidaturer til Hovedbestyrelsen, et fra Christian Hansen i Ringe, et fra Tobias Jørgensen i Odense.
Opstillingsgrundlag til opstillingsmøde april 2019.pdf (28.2 KB)

Der er indkommet ét kandidatur til Politisk Forum fra vores nuværende medlem, Kaj Løvstrøm Nilsson.
Kaj har ikke indsendt et opstillingsgrundlag.

Der er ikke indkommet nogen kandidaturer til Dialogrådet.
Der er ikke indkommet nogen kandidaturer til Regionsrådet.

Det ekstraordinære årsmøde

Der er indkommet ét kandidatur til Storkredsbestyrelsen fra Jesper Tholstrup.
Kandidater til bestyrelsen for Storkreds Fyn.pdf (27.3 KB)

De siddende medlemmer er ikke på valg og er derfor ikke blevet bedt genopstille. Men Maria Aagaard, Bente Kjær og Kaj Løvstrøm har ved deres tiltrædelse i januar givet udtryk for gerne at ville blive udskiftet, hvis andre stiller op.

Dagsorden for opstillingsmødet

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent og stemmetællere
  • Valg af medlem og suppleant til Alternativets Hovedbestyrelse
  • Valg af to medlemmer og én suppleant til Politisk Forum
  • Valg af ét medlem til Dialogrådet
  • Valg af kandidater til Regionsrådet*

Dagsorden for årsmødet:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent og stemmetællere
  • Godkendelse af årsregnskab for 2018
  • Valg til bestyrelsen og 3 prioriterede suppleanter

Vi glæder os til at se dig d. 2. april klokken 19.00-21.30
Nørregade 71, 2. sal, 5000 Odense C

Venlig hilsen bestyrelsen for Storkreds Fyn