Bilag til bestyrelsesdagsorden Alt. Rudersdal 25. september

Kære Alternister i Rudersdal

Ved en teknisk fejl blev bilaget til den dagsorden I har fået for lidt siden ikke sendt rigtigt med.

Derfor udsendes det igen

Sammen med Søren Klebaks læserbrev “Fattigkommune”, der i dag er blevet sendt til den lokale presse.

Med venlig hilsen

Ejvind Slottved
Sekretær i bestyrelsen

Folkemødedagen - Evaluering og opfølgning på Rudersdal Folkemødedag 01092018 .pdf (87.4 KB)

Fattigkommune.docx (13.3 KB)