Bestyrelsesmøde i storkreds Fyn d. 27/1 2019

Dagsorden:

 1. Mødeleder og referent.
 2. Valg af næstforperson
 3. Valg af kasserer
 4. Forslag: Opsigelse af lokale i Nørregade
  • Delforslag: Erhvervelse af lokale i Dronningensgade
 5. Evt.

Referat:

 1. Mødeleder og referent
  • Kåre Wangel er valgt som mødeleder
  • Kåre Wangel er valgt som referent
 2. Valg af næstforperson
  • Ingvard Hansen stiller sig til rådighed som næstforperson.
  • Ingvard Hansen er enstemmigt valgt som næstforperson.
 3. Valg af kasserer
  • Tobias Jørgensen stiller sig til rådighed som kasserer.
  • Tobias Jørgensen er enstemmigt valgt som kasserer.
 4. Forslag: Opsigelse af lokale i Nørregade
  • Delforslag: Erhvervelse af lokale i Dronningensgade
   • Vi kan frigøre midler ved at rykke til et nyt lokale her og nu og opsige Nørregade inden d. 1. februar.
   • Det påpeges at vi også skal have personkræfter til at flytte.
   • Vi kan evt bede om kræfter fra ÅU Odense og måske Å Odense
   • Det besluttes at vi siger nej til Dronningensgade
  • Det besluttes at vi hører kandidaterne om de helst prioriterer lokaler eller prioriterer midler til valgkampen – på den baggrund træffer vi beslutning om opsigelse af Nørregade senest mandag aften d. 28/01/19.
 5. Evt.
  • Ingen punkter til eventuelt.