Bestyrelsesmøde i Storkreds Fyn d. 13/3/19

Dagsordensforslag

 • Indledning
  • Tjek ind. Deltagere. Mødeleder. Referent.
  • Dagsorden. Tilretning, godkendelse.
  • Referat. Tilretning, godkendelse.
  • Næste møde?
 • Orientering: Økonomistatus (Tobias)
  • Underskrifter på dokument.
 • Orientering: Vedtægtsændringer m. betydning for Storkredsen. (Bente?)
 • Høring (Kåre): Hvad er vores ambitionsniveau med de nuværende kræfter? (runde)
 • Forretningsorden. Tilretning godkendelse. (Se bilag for sidste års forretningsorden)
 • Konstituering af yderligere roller:
  • Sekretær
  • Mødeleder
  • Nyhedsbrev
  • Andre?
 • Opstillingsmødet og ekstraordinært årsmøde
  • Orientering om mødet (Kåre)
  • Høring: Hvad mangler vi? (runde)
  • Fordeling af opgaver
 • Flytning fra Nørregade
  • Høring: Hvor gør vi af vores ting? (runde)
  • Indhentning af forslag til udflytningsdato
  • Fordeling af opgaver
 • Beslutningsforslag: Lukning af Zoom-konto (Kåre)
 • Orientering: Internationalt projekt i Alternativet (Nepal) Bilag C.
 • Evt.
 • Tjek-ud. Evaluering af mødet.

Referat

 • Indledning
  • Tjek ind. Deltagere. Mødeleder. Referent.
   • Kåre Wangel er referent
  • Dagsorden. Tilretning, godkendelse.
   • Tilføjelse: Status for kampagneteams
   • Dagsorden er godkendt
  • Referat. Tilretning, godkendelse.
   • Referatet fra sidste møde, d. 27/1, er godkendt
  • Næste møde?
   • Forpersonen indkalder når der er behov.
 • Status for kampagneteams
  • Ingvard og Kåre har indtaget en mere passiv position i det fælles kampagneteam.
  • Maja Parsberg har taget rollen som leder af det fælles kampagneteam.
  • Der er tore udfordringer med at få svar tilbage fra nogle af kandidaterne når kampagneteamet henvender sig.
  • Frands foreslår at kampagneteamet melder ud til kandidaterne hvordan kampagneteamet ser sin rolle, og at kandidaterne må komme med forespørgsler hvis de har brug for mere.
   • Kampagneteamet tager det til efterretning.
  • Bente beder om en klarere udmøntning af hvem der har myndighed til at beslutte hvad i teamet.
  • Bente sender en mail med konkrete forespørgsler til kampagneteamet.
 • Orientering: Økonomistatus (Tobias)
  • Banken mangler et sidste dokument med underskrift fra bestyrelsen for at Tobias kan få adgang til kontoen.
  • Tobias er tryg ved at kunne nå at fremlægge regnskab på det ekstraordinære årsmøde d. 2. april
  • Underskrifter på dokument.
   • Dokumentet er ikke ankommet endnu.
   • Tobias melder så snart det er ankommet. Maria og Kaj skriver under. Kaj kører til Svendborg med dokumentet for de sidste underskrifter.
 • Orientering: Vedtægtsændringer m. betydning for Storkredsen. (Bente?)
  • Bente orienterer om vedtægtsændringerne vedtaget på det ekstraordinære landsmøde d. 3. februar.
 • Høring (Kåre): Hvad er vores ambitionsniveau med de nuværende kræfter? (runde)
  • Der er en begrænset med mængde kræfter i bestyrelsen. Maria, Bente og Kaj forventer ikke at lægge kræfter i bestyrelsesarbejdet som sådan, men deltager i møderne.
  • Bestyrelsen beslutter at prioritere kræfterne til de formelle arbejdsopgaver og desuden forsøger at hverve nye kræfter.
 • Forretningsorden. Tilretning godkendelse. (Se bilag for sidste års forretningsorden)
  • Forretningsordenen er tilrettet og godkendt.
 • Konstituering af yderligere roller:
  • Sekretær - Kåre
  • Mødeleder - Frands
  • Nyhedsbrev - Kaj
 • Opstillingsmødet og ekstraordinært årsmøde
  • Orientering om mødet (Kåre)
   • Der er kommet to opstillinger til HB. Tobias Jørgensen (Odense) og Christian Hansen (Faaborg/Midtfyn).
   • Der er kommet én opstilling til PoFo. Kaj Løvstrøm Nilsson.
  • Høring: Hvad mangler vi? (runde)
   • Udsend bilag senest d. 19. marts.
   • Udskrevet medlemsliste
   • Stemmesedler
   • Dirigent
   • Referent
   • Kaffe og stoleopstilling
  • Fordeling af opgaver
   • Kåre udsender bilag, udskriver medlemsliste og tager referat
   • Ingvard laver kaffe, stiller stole op og finder en dirigent
   • Bente medbringer standard stemmesedler
   • Tobias er usikker på om han kan få børnepasning. Hvis Tobias ikke kan komme, fremlægger Ingvard regnskabet.
 • Flytning fra Nørregade
  • Høring: Hvor gør vi af vores ting? (runde)
   • Kåre meddeler at Odense Lokalforening vil sætte møblerne over på Byens Højskole
   • Tobias spørger om møbler til Byens Højskole vil være til låns eller som donation.
   • Bestyrelsen ønsker ikke at donere nogen møbler.
   • Tobias foreslår at vi sætter eventuelt overskydende møbler og materialer i depot. Evt. de møbler vi ikke ønsker at donere til Byens Højskole.
   • Det besluttes af de plakater vi ikke skal bruge til valgkampen, donerer vi til Odense Designakademi.
  • Indhentning af forslag til udflytningsdato
   • Odense vælger dato til udflytning inden d. 10. april.
   • Tobias tjekker at udflytningen er færdiggjort inden d. 15.
   • Kåre har ansvar for at overdrage lokalet og nøgler til ejeren og tjekker lejekontrakten for standard for udflytning.
  • Fordeling af opgaver
   • Tobias beder Odense finde en ansvarlig for flytning fra lokalerne inden d. 10. april, da de bedst kender de ting der står i lokalerne.
   • Bente skriver på tavlen om at private sager skal afhentes hurtigst muligt. Kaj sætter samme meddelelse i nyhedsbrevet.
  • Vi beslutter at meddele at lokalet ikke kan benyttes efter opstillingsmødet d. 2. april. Kaj sætter dette i nyhedsbrevet.
  • Vi ønsker at oprette en inventarliste til depotrummet. Vi har ikke ressourcer til dette nu, men tilstræber det i fremtiden.
  • Vi regner med at alle nøgler ikke kan findes og indregner en regning på udskiftelse af låse.
 • Beslutningsforslag: Lukning af Zoom-konto (Kåre)
  • Forslaget er vedtaget.
  • Kåre opsiger abonnementet.
 • Orientering: Internationalt projekt i Alternativet (Nepal) Bilag C.
  • LS spørger om nogen har interesse i et international samarbejdsprojekt
  • Der er ikke nogen interesse i dette hos bestyrelsesmedlemmerne.
 • Evt.
  • Ikke noget til eventuelt.
 • Tjek-ud. Evaluering af mødet.
  • Vi skal blive mere disciplinerede. Særligt i at svare direkte på spørgsmål. Vi bliver spurgt om et og svarer på noget andet. Det skal vi gøre bedre.
  • Godt gået at vi er nået igennem den omfattende dagsorden. Relativt set er mødet effektivt.
  • Sørg for at punkter er på dagsordenen før mødet. Begræns ad hoc punkter på mødet.
  • Vi skal ikke jage punkter igennem. Det er vigtigt at vi afsætter tid til at behandle vores punkter med den grundighed de har behov for.
  • Frands påpeger at punkter skal have et konkret udkomme. Den der sætter punktet på dagsordenen skal definere hvad man vil have fra bestyrelsen for at punktet er færdigbehandlet. Dette handler særligt om at give opgaven til en konkret person.
  • Kåre foreslår at vi begrænser møderne til det der kun kan behandles på mødet. Alt det arbejde der kan behandles mellem møderne, bliver behandlet der. Når man indsender debatpunkter, sætter man et konkret minuttal på.