Bestyrelsesmøde i Midt- og Vestjylland 28. Juni 2021

Storkredsmøde 28/6 2021:

Referat:

 • Møde struktur (1. mandag i måneden 19 – 21 / online)
  • Mulighed for fysisk fremmøde på Wibergsgade 12 – eller et ”alternativt” sted efter aftale.
  • Vi har besluttet at vores bestyrelsesmøder skal være åbne – Alle kredsens medlemmer er velkomne? Skulle der være ”lukkede punkter” på dagsordenen behandles de sidst i mødet.
 • Næstemøde 2. august / Foreløbig dagsorden:
  • Opsamling fra årsmødet:
   • Bestyrelsens ”fremtidigt arbejde og indsatsområder herunder evt. budget.
  • KV ´21 / Status
 • KV ´21: - Hvordan arbejder vi konkret med valgkampen - (Sammen og hver for sig) Aktiviteter, aktivisme, det praktiske, budget m.m.?
  • Det formelle omkring opstilling af lokale kandidater løses lokalt. Diverse formularer (opstillingslister, stillerlister) er ikke klar fra indenrigsministeriet i nu. Indberetning af diverse skal ske i perioden 14.-28. september.
  • Viborg har en kandidatsamling den 31. juli. De har tanker om at invitere kredsens øvrige kandidater med på en onlineevent den dag. Vi hører nærmere snarest
  • Vi afholder en fælles kampagnestartsworkshop den 15. august fra kl. 14. Thomas arbejder på repræsentation fra den ”nationale kampagne”. Vi ønsker input til vores SOME-strategi og et indblik i tiltag fra centralt hold – vi har hørt om en ”drejebog” – Vi ses på Naturambassaden i Viborg
  • Vi holder fælles torveaktivitet i Silkeborg, Viborg og Holstebro – Datoer fastlægges på mødet den 2. august.
  • Valgbudget: Økonomiudvalget mødes 19. juli, kl. 19, hjemme hos Kirsten. Her forventer vi at have en ønskeseddel fra de tre opstillingskommuner. Vi vil gerne vise Å stadig findes, men ideer til geniale ”billige” events er velkomne. Vores tilgang er at økonomi er en fælles opgave. Kandidaterne lægger mange kræfter i opgaven så de skal ikke også have den økonomiske byrde! Heldigvis har vi en del på kistebunden PT.
  • Andet valgkampsnyt!
   • Der er indgået valgforbund i alle tre opstillingskommuner. I Silkeborg er der etableret teknisk/politisk samarbejde med KD og B. I Viborg er der indgået teknisk samarbejde med KD og B. I Holstebro er der indgået Teknisk/politisk samarbejde med B, SF og Enhedslisten.
 • Åkonomi:
  • Lars Holstein fortsætter som kasserer, og har rollen som kontakt person for storkredsen.
  • Der etableres et økonomiudvalg med deltagelse af Lars Holstein, Thomas Vestergård og Kirsten Hindbo. De to sidstnævnte tildeles fuldmagt til vares bankkonto.
   Udvalget sætter sig lige sammen den 19. august, og beslutter hvordan opgaven skal håndteres.
  • Der er bestilt to betalingskort til vores fælles konto!
  • Viborg har fået opgjort deres konto. Formuen på 25.485,01 er overført til storkredsen. Silkeborg har sendt anmodning om opgørelse af deres konto i dag – Forventet overførsel ca. 21.000
   Herning har et indestående på 3.705,91, samt et mindre tilgodehavende fra Viborg kommune.
  • Vedr. medlemsmidler så har Alternativets sekretariat skiftet leder, hvilket har forårsaget en forsinkelse med udbetalinger vedr. første kvartal. Lige så snart det er på plads vil vi få udbetalt for 1. kvartal.
 1. kvartal udbetales først efter sommerferien, og HB har endnu ikke besluttet fordelingen, da der jo jo i princippet ikke er midler til at fastholde fordelingsmodellen som den er. Lige så snart det er muligt skal vi nok få midlerne og efter d. 28. juni vil vi også kunne fortælle mere om hvordan resten af året kommer til at se ud.

Alternative hilsner
Jeres bestyrelse

Lars, Dorte, Thomas, Kirsten, H.C, Stine, Ole og Børge