Bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg og Fanø, 5. april 2017

Afholdt hos Jette i Stormgade 119, 6700 Esbjerg

Deltager Jette, Sofie, Camilla, Kenneth, Steen, Edvard, Jørgen og Nick.

(Mødestrukturering, næste mødedato aftales inden møde afslutning, referat sendes ud online som slutning på mødet efter gennemlæsning).

 1. Dagsorden godkendt.

 2. Sofie valgt til ordstyrer:

 3. Mødereferat fra konstitueringen på Færgen, godkendt

 4. Forretningsorden (Sofie nedskrev en detaljeret version, men her kommer hovedtemaerne): Vi afholder åbne bestyrelsesmøder, men et hvert bestyrelsesmedlem kan bede om at holde mødet/møderne lukket, dels ved mødepladsmangel og eller noget personligt
  Vi holder en fast mødestruktur, et punkt af gangen og holder dagsordnen 100%
  Styret med “hård hand” af ordstyreren.
  Alt bestyrelsesorientering og internt information foregår pr. Email og en kopi i AlleOs, samt kopi i Facebookgruppen, og meget vigtige informationer SMS mellem bestyrelsesmedlemmer.
  Mødevært og sted aftales hvergang inden mødeafslutning.
  Referat vælges pr. Mødestart
  Der nedsættes løbende arbejdsgrupper i Alternativet Esbjerg Fanø, med min 1 medlem fra bestyrelsen deltaget i, for at facilitere vores politik og rekruttere nye medlemmer.
  Spørgsmål fra lokalemedlemmer tages via AlleOs, Facebook
  Pressen, fokus
  Kommunikation strategi
  Så vidt muligt tilstræbes fælles Å konsensus til pressen, og egne meninger er egne meninger.
  Ungdomsparti Esbjerg = Kenneth finger på pulsen.
  Kurser vedr. Pressehåndtering og kandidat udvikling kommer til sommer.
  Steen sender os alle kode og login til vores fællesmail adresse.
  Alle i bestyrelsen kommer med inspiration / artikler på Facebook

 5. arrangementer, mødetema (skab jobs indenfor vedvarende energi lokalt).

 6. Valg af Folketingskontaktperson, Jette Rose er valgt.

 7. Vi har 48.-kr. i kontanter. Konto åbnes snarest muligt i Arbejdernes Landsbank.

 8. Opstillingsmødet til byrådet Esbjerg den 6 april er indkaldt.
  Karin Schwartz og Jørgen Ovesen opstiller på valg som byrådskandidater i Esbjerg.

 9. Bordet rundt: Edvard ar forladt mødet med smerter i foden pga. Et fald.
  Sofie refererede fra Fanø’s 1 info kaffemøde på Fanø Skole, til en rundesnak kaffe og kringle, referat kommer fra Sofie ud til alle.
  Nick kunne berette, at vi får et stykke i Fanø Posten.
  Jørgen, Folkeskolen, der er for lidt ilt i klasseværelserne, støj og ventilation har været nedprioteret på landsplan, og der vil Jørgen slå et slag for i Esbjerg.

 10. Valgtemaer, skab jobs i vedvarende energi

 11. Næste møde er åbent, og afholdes onsdag den 3 maj 2017 kl.18. hos Sofie Valbjørn, Dagmarsvej 12, 6720 Fanø, tlf. Nr. 23345605. Hvis nogen udenfor bestyrelsen ønsker at deltage bedes de venligst kontakte Sofie, så vi er sikre på at der er plads (og kaffe) nok, og/eller vi alternativt har tid og mulighed til at finde et større lokale (og mere kaffe).

 12. Godkendelse af referatet.