Bestyrelsesmøde d.13/4 2023

Referat bestyrelsesmøde Å- Allerød-Rudersdals bestyrelse d.13/4 2023
Deltagere: Nicolaj, Gunver, Christa (ref)

 1. Information om ændringer på AlleOs og Dialog.
  Christa orienterer: det er endnu ikke lykkedes at lægge foreningerne sammen digitalt. Men Christa har fået rettigheder til begge foreninger på Dialog

 2. Beslutning om Folkemødet i Rudersdal d.2/9 2023
  Foreningen i Rudersdal deltager med en stand og Nicolaj forbereder et oplæg med arbejdstitlen “Den økologiske klasse” Inspireret af bogen, “Notat om den nye økologiske klasse” af Nikolaj Schultz og Bruno Latour udgivet af Hans Reitzels forlag. Anbefales at anskaffe sig.

 3. Beslutning. Deltagelse i konservatives høring om skoleforholdene i Rudersdal d.27/4
  Christa tilmelder sig. Christa lægger det ud på Dialog som nyhedsbrev til Rudersdal. Susie lægger på FB.

 4. Beslutning. Kontakt til medierne.
  Lokalaviser inddrages først efter sommerferien som optakt til deltagelse i Folkemødet i Rudersdal. FB grupperne “lokalpolitik i Rudersdal” og “Lokalpolitik i Allerøde” følges, og der debatteres efter viden og interesse. Gunver og Christa opretter sig på Instagram.

 5. Beslutning. Nyhedsbrev til medlemmer.
  Christa skriver Nyhedsbrev om sammenlægningen med interesse for hele foreningen, motiverende for aktiv deltagelse i både Rudersdal og Allerød.

 6. Beslutning om digital/fysisk deltagelse i kommunalbestyrelsesmøder/udvalgsmøder.
  Bestyrelsens medlemmer modtager notifikationer om dagsordener og referater fra kommunalbestyrelse og udvalg. Deltager fysisk, når emner med særlig interesse dukker op.

 7. Samtale om politiske interesser/mærkesager på kort sigt/ på lang sigt.
  a. Bilag brainstorm.
  Beslutning: Nicolaj opretter et Docs dokument og indfører egen og Christas brainstorm i dokumentet. Vi tilføjer hen ad vejen emner til debat/valgkamp.

 8. Evt: Samtale om Rudersdals økonomi. “Hvis det havde været en virksomhed, var økonomichefen blev fyret”.

 9. Næste møde: 15/6 kl. 19 hos Gunver.
  a. Punkter bl.a: Foreningens økonomi, Folkemødet, mærkesager.