Bestyrelsesmøde 31. august 2017

Bestyrelsesmøde 31. august 2017

Til stede: Lone, Carsten, Trine, Liza, Tenna, Jan. Desuden besøg af Poul, Thomas, Birgit og Stine, Sandra

Bordet rundt

 • Carsten: pisker rundt til alt muligt, men meget tilfreds med at vi fik vedtaget vores politiske grundlag i mandags og er blevet meget gladere for vores kandidater på det sidste. Datteren tabte meget mindre i håndbold end de plejer
 • Jan: alt vel, intet at melde
 • Stine: LS har udbetalt forkert løn til Stine og hjælper ikke sekretariatet når de spørger om hjælp, så hun er ærlig talt lidt utilfreds med dem. Vores kandidater rykker nu! Og overrasker positivt især i denne uge. Sekretariatet kører og de unge er gode.
 • Tenna: en masse møder, der som regel er gode - yay.
 • Thomas: præsenterer sig. Har lavet fem kandidatportrætter på det seneste og nogle pressemeddelelser og er ved for alvor at komme ind i det
 • Poul: glæder sig over det gode politikmøde, vi havde i mandags, og tror på at det giver noget godt til både partiet og kandidaterne. Glæder sig over at sekretariatet er så godt i gang; det er en fornøjelse. Har masser af tomater i drivhuset og udøver “tomater på 100 måder” derhjemme. Poul fortæller at Mohammed har trukket sig som kandidat.
 • Liza: synes også at politikmødet var super, super godt. Havde umiddelbart inden været i Aalborg til Ulrik Vestergaards retssag. Han skulle i retten fordi han har importeret og solgt cannabisolie til sig selv og andre syge. Der kom folk fra hele landet og det havde retten fundet ud af, så de havde flyttet tidspunktet, men der kom stadig mange. Liza var dog ikke inde i selve retten, men glad for at der kom så mange
 • Trine: Ud over at være travl og at sønnen har slået flere tænder løs i en gymnastikulykke på efterskolen, er hun kommet til at tilmeldt sig til facilitatoruddannelsen i Odense henover efteråret. Carsten er kommet til melde sig til noget andet noget.
 • Birgit: har haft sin bonusdatter boende hen over sommeren. Har været presset arbejdsmæssigt, men bliver nu glad for at høre at kandidaterne kommer efter det, for det har været demotiverende at føle at de ikke rigtig var med.
 • Lone: oplevede noget i går, der viser hvorfor det er vigtigt, vi får nogle inde i regionen. Hun var med til at møde i Randers hvor man arbejder på at bygge en svømmehal på en forgiftet grund, hvor regionen kom med et meget ringe svar på nogle spørgsmål. Og så har hun chokolade med, yay :slight_smile:

Kampagnegruppen har ordet
Poul har bedt om dette punkt og får ordet.
Poul har gjort sig nogle refleksioner, som han fremlægger, og derefter vil han gerne have noget debat om disse.
Bestyrelsen, kampagnegruppen og sekretariatet der den gruppe, der sammen med kandidaterne skal få Alternativet i byrådet, og det er en god gruppe, men vi er nødt til at trække den samme vej, og det skal vi gerne til.
Poul kunne godt tænke sig, at vi bliver bedre til at kommunikere og svare hurtigere på henvendelser fra sekretariatet og hinanden. Han foretrækker telefonisk kontakt eller kontakt, hvor vi mødes. Man mærker ikke hinanden over sociale medier.
Medlemmerne skal også kunne mærke os, og det mener han ikke de kan i øjeblikket. Så hvad gør vi.
Sekretariatet har en vigtigt rolle, men hvordan bakker vi dem op.
Landssekretariatet har også en rolle, men de rider ikke samme dag, som de sadler, så hvad gør vi for at presse dem.
Vi er godt nok alle frivillige. Kun Stine er lønnet, men alligevel forventer vi, at hun engagerer sig udover de 37t om ugen. Men hvordan er vi frivillige og sikre, at vi kommer i mål med opgaverne? Hvis vi ikke kommer i mål med opgaverne, bliver vi utroværdige og uinteressante for medlemmerne.

 • Lone: ser tre sider: Vi skal være klare og entydige i det, vi går ud med (her tænkes på kandidaterne), dernæst vil andre organisationer gerne skyde os i skoene at vi ikke er handlekraftige, og det må vi turde være. Vi skal være dem, der tør se mange år frem, men vi skal også kunne sige noget realistisk om her og nu. Vi skal huske at støtte os op af de centrale mærkesager. Endelig skal vi ud og fange de unge.
 • Carsten: har det på den ene side sådan, at det nogle gange kan være en ulempe at have så mange medlemmer, sådan forstået, at vi ikke kan forvente så meget af vores medlemmer, som antallet kunne friste til. Alternativet er for nogle, en forening man er medlem af på linje med at være medlem af Brugsen eller noget andet. Vi er i en svær fase nu, hvor der har været en lang, organisatorisk fase, hvor vi i højere grad end tidligere ligner noget, der ligner noget andet. Med andre ord, det har været lidt svært at se bevægelsen. Dernæst er vores styrke at kunne fremstå åbne, ærlige og ordentlige. Det er dét, der vil flytte os, og ændre den politiske dagsorden. Han tror det er der, slaget står. Vi skal også huske at være sjove og underfundige. Vi skal også huske at holde fast i dem, der kommer og det, der sker og i, at det bliver sjovt og spændende.
 • Trine: Trine bliver bekymret når hun hører den ‘alarm’, vi er mange, der kan komme til at gå i. Når vi bliver pressede, så kommer vi til at synes, at andre ikke yder nok. Vi er nødt til at have tillid til at alle anstrenger sig så meget, de kan, og holde fast i at være varme og rummelige. Det er trist gang på gang at høre om nye, der melder fra fordi byrden bliver for stor. Så hellere mange med lidt og god energi end få med meget, der trækker sig. Vi skal også huske at passe på kandidaterne. De er også nye og uprøvede og sårbare.
 • Birgit: På sidste kampagnegruppemøde blev der også talt om hvor meget vi kan forvente af kandidaterne, og hun er meget glad for at høre, at det nu går godt med kandidaterne. Birgit har gjort meget for at være fuldstændig ærlig om hvor meget hun kan byde ind med i øjeblikket. Og det vil hun ikke skamme sig over. Vi kommer nok i Aarhus ikke til at få de helt skæve oplevelser. Vores kandidater er meget ordentlige og de må godt nogle gange være lidt vildere. Vi skal passe på ikke at blive for lig andre partier. Birgit vil gerne være med til at snakke med LS. Det er vigtigt at de aktive medlemmer kan mærke, at LS er der for deres skyld.
 • Sandra: i forhold til frivillighed er det vigtigt ikke at presse mennesker til mere, end de kan. Omvendt er det enormt vigtigt, at hvis man påtager sig en opgave, så løfter man den også, og hvis man alligevel ikke kan, så må man melde det ud. Ellers dør alt initiativ.
 • Jan: to små ting. Medlemstallet er faldet lidt i Aarhus, ja, men det skal vi nok ikke bekymre os så meget om. Vi har, som tidligere nævnt, være inde i en organisatorisk periode, hvor der selvfølgelig er faldet nogle fra. Mht frivillighed har vi jo vedtaget et nyt bestyrelsesformat, der bygger på frivillighed, men der er ikke mange der banker på for at få lov at være med pt.
 • Lone: I forhold til kandidaterne er det enormt vigtigt at vi har meget forskellige kandidater, og de behøver ikke vide alt muligt om alt muligt. Og vi skal sørge for at holde vores løfte om at lave baggrundsgrupper, der kan hjælpe på de forskellige politiske områder. Vi er kommet enormt langt på enormt kort tid, og vi må huske at have tålmodighed med os selv.
 • Poul: fornemmer at nogle føler sig lidt ramt af noget af det, han sagde. Det var sådan set ikke meningen, han ønskede bare at tale om tingene og ikke lade noget være usagt. Sandra sagde nogle, for Poul, interessante ting…: hvis man siger ja til en opgave, så skal man også løfte den. Ellers skal man ikke sige ja til den. Men man skal selvfølgelig sige fra og afgrænse opgaven så man ikke skal strække sig over evne. Så bliver det også lettere for alle andre at agere i organisationen. Det er dejligt at mærke, at bestyrelsen er optimistiske omkring politiken og valgkampen. Det er fantastisk. Og hvis man står bag kandidaterne med de udsagn, bliver de nok mere modige. Det er en måde at give dem rygdækning på.
 • Trine: vil tilføje, at det er prisværdigt at Poul kommer med det her til bestyrelsen, og er glad for at mødet er sat i stand.
 • Carsten: har den umiddelbare følelse, at det, Poul siger, ikke rigtig er relevant i dette forum, og ved ikke helt hvem, henvendelsen går til. I forhold til medlemmer: nogle ønsker selv at være aktive - det er de få. Nogle er bare med - dem har vi nok mange af, og nogle vil gerne have viden før alle andre - dem har vi nok også nogle af. Derfor må vi nok indse, at hvis 100 er aktive ud af de 1000 så må vi vist være tilfredse.
 • Sandra: møder som ny frivillig i Alternativet en kultur, hvor opgaver, man påtager sig, ikke bliver løftet. Og der skal bestyrelsen gå forrest. Sandra spørger om vi spørger medlemmer, der melder sig ud, hvorfor de melder sig ud. Det gjorde LS i en periode og vi fik månedlige referater, men der var ikke nogle klare tendenser i svarene.

Status fra kampagnesekretariatet
Sekretariatet er godt i gang og har mange gode tiltag i gang.
Kandidaterne er nu kommet godt i gang og der er flere, der overrasker rigtig positivt. Der er flere af kandidaterne der er begyndt at komme mere i lokalerne med spørgsmål, og det er rigtig dejligt.
Der er studiestartmesse på mandag, hvor Sander, Thor og HC skal op og stå i forbindelse med #StemAarhus. Vi skal stå der sammen med Kasper Daa fra LA, der er visionær og entreprenant og en, vi nok vil kunne arbejde godt sammen med hvis han også kommer i byrådet, trods uenigheder.
I går var der møde om mærkesager med kandidaterne, hvor de fortalte hinanden, hvad de gerne vil gå til valg på. Det gik rigtig godt, men der kom også nogle få ret vilde ideer frem, som vi må diskutere videre på et tidspunkt. Der er nogle områder, der endnu ikke er dækket. Dem sender Stine ud til kandidaterne, der så byder ind på dem, så vi kan dække alle politikområder.

 • Lone og Carsten er positivt glade for at høre at det går godt.
 • Jan foreslår et nyhedsbrev fra tid til anden
 • Trine spørger om der skal noget med i nyhedsbrevet om sekretariatet. Det foreslås at sekretariatet præsenteres og at der skrives, at vi mangler frivillige.
 • Poul spørger om der er blevet lavet en liste over hvad der mangler frivillige til/opgaver. Det er der, men den er ikke komplet og færdig endnu. Poul spørger hvor listen kommer hen. Pt er det kun sekretariatet der har den, men det kommer selvfølgelig.
 • Stine har haft møde med Kristine, der også hjælper med Sanders kampagne, og hun vil gerne hjælpe. Hun vil fx gerne hjælpe med at hverve frivillige. Der er desuden lavet en flyer om at blive frivillig, der tages med til Studiestartmessen
 • Trine: på sidste åbne møde blev der brainstormet over frivillige, hvordan de kan hverves, hvordan der kan kommunikeres og hvad, man kunne laver. Der hænger sedler i lokalerne bag baren med outputtet fra mødet.
 • Stine: jo længere vi kommer frem mod valget i jo højere grad skal vi også bruge en masse frivillige, der skal gå på gaden til arrangementer og andet og synliggøre Alternativet.
 • Lone foreslår at vi laver nogle “cykelskilte” med “…der er også Alternativet”. Kan vi finde nogen til at konstruere sådan nogle. Carstens datter har en maskine, der kan skære træ. Derefter ville skiltene skulle males.
 • Stine minder om at der søndag den 10. september er Naturens Dag og vi mødes i Alternativet til morgenmad for derefter at gå ud og samle skrald. Arrangementet varer fra 9-12. Hvis vi ovenikøbet evaluerer får vi endda nogle penge for det :slight_smile:

Politikmødet
evaluering
Det var et rigtig godt møde. Rasmus gjorde det rigtig godt.
Det var lidt ærgerligt at der var nogle dobbelte forslag.
Men det var hyggeligt og fantastisk at vi kunne nå så meget på så kort tid.
Man kan blive lidt betænkelig ved at der ikke var mere politisk debat, end der var. Havde folk bare læst papirerne, og var enige? Havde de ikke læst dem? Eller hvad? Der var heller ikke nogle, der havde indsendt ændringsforslag på forhånd udover Rasmus. Her har det nok været en faktor at politikmøderne bliver en fortløbende forteelse, og derfor kan der ændres i ordene snart.
Lizas søster var med og hun var meget imponeret over hvor klart og tydeligt hver af politikområderne blev fremlagt.
I fremtiden kan det sagtens være at politikmøderne kommer til at rumme mange flere diskutioner i dybden af emnerne.
Dejligt at se, at langt de fleste af de nedsatte politikgrupper faktisk havde fået produceret noget tekst.
Rasmus har foreslået at der bliver udarbejdet en form for simpel skabelon for hvordan politikforslagene skal indsendes. Henrik vil nok godt give et bud på dette. Tenna kontakter ham og Stine om dette.

hvor gør vi af vores nye politik?
Al den vedtagne politik skal bearbejdes og lægges på vores hjemmeside. Her kan man måske overtage formatet fra den nationale hjemmeside og politiken her?
Trine kan nok godt finde en i kommunikationsgruppen til denne opgave

næste politikmøde
Vi arbejder med datoen 4. december. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde

Presse på vores nyvalgte lokalpolitik
Tenna foreslår at starte med manifestet og så derefter gennemskrive politikerne, lægge dem tilgængelige et sted, og indkalde til et pressemøde

 • Carsten foreslår at vi går i pressen med “100 fællesskaber - en kommune”
 • Thomas: det lyder som om vi nu har et valgprogram for Aarhus, så dét skal være budskabet, og vi skal lave et pressemøde. Sådan et skal planlægges ordentligt. Derfor skal vi tale sammen om hvilke historier det er, vi gerne vil have ud. Det kræver det for at få dem til at komme. Derfor foreslår Thomas at nogle stykker sætter sig sammen og finder ud af hvilke historier, vi gerne vil have ud. Pressemødet skal ligge om formiddagen og Thomas vil gerne gøre et stort stykke arbejde for at få de rette journalister til at komme, og vi skal kun have få kandidater og måske forpersonen med på mødet. Det er endvidere vigtigt, at vi kan udtale os om aktuelle sager
 • Jan bakker op om det, Carsten sagde. Manifestet er for fluffy så derfor er Carstens papir bedre.
 • Tenna bakker op om det, Thomas siger
 • Lone er enig i, at det er vigtigt at det hele kommer ud på en gang. Hun tænker at man fx fra “de store papirer” vælger en case ud fra hver, som man kan fremlægge som konkrete sager.
 • Carsten: vi har en kort deadline - vi skal rykke nu!
 • Der er enighed om Thomas’ plan.
 • Carsten: vi skal have to overordnede temaer: borgerinddragelse og åbenhed i politik. Og så selvfølgelig grøn by.
 • Thomas mener ikke det er nødvendigt for et pressemøde at politikerne ligger klar på en hjemmeside.
 • Arbejdsgruppe om pressemødet: Thomas, Sandra og Carsten - mødes mandag den 4. sep 10.30-12.00 i Foreningsbutikken
 • Bearbejdning af politikerne:
  Carsten foreslår at politikområdernes mærkesager skal indskrives i “100 fællesskaber…” og at det så er det, der præsenteres.
  Poul vil gerne lave skrivet og vil gerne forsøge at lave det over weekenden.
  Tenna beder derefter Stine få nogle til at lægge dokumentet på hjemmesiden den 13. september.
 • Pressemødet: dato: onsdag d. 13. september kl. 10.00 på Nørre Allé 86

Konstitueringssamarbejde
møde med kandidaterne og bestyrelsen samlet
dato: 18. sep kl. 19-21
Lone laver en oversigt over posterne til dagen
Tenna skriver til kandidaterne

Stillerlister
det er besluttet at det er sekretariatets hovedpine… Vi opfordrer kandidaterne til at komme med stillere

Kommunikationsgruppen
Der er lidt mere form på det nu, og der sidder nogen nu, der vil det. De er nu kommet frem til at opgaverne opdeles i platforme. Martin, der er grafiker, tager sig fx af lokalerne og at der løbende udefra kan ses hvad der sker, hvad man kan ect i Alternativet.
Hjemmeside er der nu en af, men den er ganske skrabet pt. Det blev diskuteret om der skal gøres noget mere ved den, men lige nu mangler der en til at tage teten på den. Martin vil dog kigge på den og sørge for at den ser ordentlig ud.

Lokalegruppen
Liza vil gerne stå for at holde fredagsbar hver anden fredag, hvor hun tager 1-2 kandidater med og laver temaer. Den første fredagsbar bliver 15. september.

Punkter vi ikke nåede hos Rasmus i juni
Definering af hvem den politiske ledelse er frem til årsskiftet
Partikontrakt
Økonomi og valgkamp
Hvordan sikrer vi os at kandidaterne er klar? Hvad er planen for at gøre dem synlige?

 • Punkterne har overlevet sig selv…

Evt

 • udlån af lokalerne 9. sep
  Vi lejer lokalerne ud til overboen til en social sammenkomst

 • installation af ovn: estimeret pris: 1800,- eks moms
  Jan har hørt cirka 1500 eks moms. Det bestiller vi

 • bootcamp 16.+17. september
  ingen fra bestyrelsen kan deltage…

 • Vi skal have planlagt et årsmøde i januar
  punktet tages med på næste møde

 • Vi skal have planlagt et møde hvor vi danner baggrundsgrupper til byrådsmedlemmerne
  punktet tages med på næste møde

 • Næste møde: 27. september kl. 19-21 på Klostergade 35