Bestyrelsesmøde 3. august 2017

Referat af bestyrelsesmøde 03.08.2017

Bordet rundt

  • Rasmus: holder sommerferie og nyder det. Er begyndt at bruge noget energi på at tænke regionsråd og mangler fem stillere. Den øvrige bestyrelse melder sig sporenstregs. Rasmus opdaterer os i forhold til arbejdet frem mod regionsrådsvalget
  • Carsten: har været på Alternativets sommerhøjskole og det kan anbefales! Både Carsten og Niels har desuden begge haft en kronik i Stiften
  • Jan: har også holdt sommerferie. Herhjemme. I regnvejr.
  • Liza: har samlet en flok mennesker til at rydde op på søndag, bl.a. i kælderen. Liza vil gerne af med nogle opgaver: kontakt til nye medlemmer - Lone overtager gerne opgaven. Liza finder det svært at finde frivillige til at komme og hjælpe i lokalerne, bl.a. til at holde åbent, og p.g.a nogle skader er der faktisk pt kun én. Det kan være kampagnesekretariatet skal inddrages i opgaven
  • Lone: arbejder flittigt og holder først ferie i september. Har været til de store fire-dages kulturarrangement i Gellerup og mødte der Carsten
  • Tenna: har haft en god ferie, er tilbage på pinden igen
  • Trine: har holdt en masse ferie i juli og var i sidste uge på højskole. Nu forbereder hun sig på at starte på arbejde igen og forsøger at komme op i gear igen. Kæmper lidt med at få den politiske gejst igen da der er så mange negative nyheder på verdensplan. Savner, savner, savner at vi snakker vision! Har i ferien besøgt Dome of Visions og var vild med det. Der bør vi holde nogle arrangementer

Kontrakt til Stine
Vi skal have styr på den kontrakt til Stine. Efter aftale med Nis sender vi ham og Christine en mail med formalia m.v. fx pension, fx hvornår indbetaler vi penge til LS som så udbetaler til Stine. Vi spørger LS om de evt kan lægge ud for penge, vi ikke når at skaffe, til efter nytår, hvor vi igen har penge. Jan skriver mailen til Nis og Christine og ringer til Birthe på mandag og får sat gang i kontraktskrivningen.

“der er også Alternativet…” - fordeling af de små plakater.
Randers har vist interesse. Der skal laves en optælling af gamle valgplakater og derefter en fordelingsnøgle for storkredsen. Liza sørger for optællingen til oprydningen på søndag, Rasmus vil gerne lave fordelingsnøglen. Carsten rejser spørgsmålet: kan vi lave andre typer politiske plakater end valgplakater? Skal vi fx lave klistermærker og plakater til butikker?

Valgforbund
Undersøgelsen blandt medlemmer er blevet besvaret af 141 medlemmer. Af dem går markante 94% ind for at vi skal indgå i valgforbund.
Vi diskuterer valgforbund og beslutter, at vi går med i det store valgforbund med hele rød blok.
Carsten, Lone og Tenna skal til møde med Jacob Bundsgaard fredag den 11. august kl. 15-16.

Opsamling fra sidst
Vi startede med at tale om Carstens udspil til en lokalpolitisk platform. Der var bred enighed om at udspillet er godt, og der var kun få forslag til rettelser her og nu.
Vi aftalte, at Carsten ville rette til hen over weekenden og sende det til os igen. Vi og byrådskandidaterne skal så den kommende uge nærlæse og indsende de kommentarer, vi måtte have. Når vi mødes næste gang 14. august vil vi så gøre udspillet færdigt og sende det ind som forslag til Politikmødet. Tenna fortæller kandidaterne om udspillet mandag d. 7., hvor der er møde med dem, og sender efterfølgende teksten til dem.

Mærkesager
Socialpolitik - Liza
Integrationspolitik - Lone
Kulturpolitik - Tenna
Ældrepolitik - Liza, Lone
Teknik og miljø - Lone
Skoler og daginstitutioner - Trine, Carsten
Beskæftigelse og iværksætteri - Trine, Carsten
IT - Tenna
Aarhus Kommune - Carsten
Natur - Jan

Evt
Stine og praktikanterne har inviteret til grill i morgen (det bliver dog nu til sammenskudsgilde, da der meldes regn). Hvem kommer?
Rasmus, Trine og Tenna kommer til sammenskudsgilde