Bestyrelsesmøde 22. juni 2017

Referat - liveblogget på Facebook

Bordet rundt:
Vi har haft en bordrunde, hvor vi bl.a. har talt om oplevelser på landsmødet. De to forslag, vi stillede på landsmødet, blev begge vedtaget med stor opbakning. Det betyder for det første, at vi har udsigt til at få en vis lokalestøtte også i de kommende år.

Regionsrådsvalget:
Der er kommet gang i planlægningen af regionsrådsvalget i en fælles arbejdsgruppe for Østjylland og Vestjylland. Hvis man gerne vil deltage i arbejdet, skal man kontakte Sandra Bjerre (Redirecting...) eller Monike Sommer.

Kampagnegruppen:
Stine Mikkelsen er startet som kampagnekoordinator.

Valgfond:
Der er kun kommet meget få bidrag til valgfonden - primært fra bestyrelsesmedlemmer. MobilePay skulle meget snart virke, og så skal der gøres en stor indsats for at samle ind, hvis vi skal have råd til den kampagne, vi gerne vil lave.

Politikmødet:
Vi har talt en del om politikudvikling. Der er vigtigt, at vi kan få vedtaget en masse politk på politikmødet den 28. august 2017.

Næste møde:
Næste møde er den 30. juni, hvor vi fokuserer på forberedelse af valgkampagne.