Bestyrelsesmøde 14. august 2017

Referat af bestyrelsesmøde 14. august 2017

Bordet rundt

 • Rasmus: har sidste feriedag i dag omend han arbejde lidt i formiddag. Han er i godt humør og har fået samlet energi i ferien :slight_smile: Har meldt sig som regionsrådskandidat - yay og har lettere modvilligt meldt sig som tovholder
 • Lone: har først ferie i september, men det går nu meget godt endda. Mener ikke hun har noget særligt interessant at fortælle
 • Tenna: Alt vel, intet at melde…
 • Thor: Alt vel, intet at melde… Har dog været på Alternativets sommerhøjskole og har meldt sig til at være med til at arrangere det til næste år. Men har været ude at mægle et par gange men må ikke sige noget om hvor. Vi andre gætter i vildskab, men han er (heldigvis) urokkelig. Han kan se, at vi har gang i noget af det rigtige i Aarhus efter sin tur rundt i landet
 • Jan: Alt vel, intet at melde
 • Liza: Der var aktivitetsdag forrig søndag og Liza har en liste over hvem, der gerne vil have deres plakater retur - resten kan vi bruge som vi ønsker. Der er blevet ryddet kraftigt op i kælderen - yay - men mangler en skruemaskine for at kunne samle de sidste borde.
 • Carsten: Har været ude at spise med Uffe umiddelbart efter sidste bestyrelsesmøde (andre var også med) og det var rigtig godt. Havde derudover møde med ham dagen efter. Er glad for at kunne sidde her i dag - var 6½ time i nyttehaven i går
 • Trine: Har genoptaget kontakten til kommunikationsgruppen og det ser desværre ud som om Mona trækker sig grundet nyt arbejde :frowning: Har haft møde med Stine og de har aftalt hvem der gør hvad, kommunikationsmæssigt. Fx er alles Facebook-rettigheder til vores side blevet inddraget så alt nu går gennem kampagnesekretariatet (Henrik). Stine bliver nu fast medlem i kommunikationsgruppen så der bliver sammenhæng. Stine bliver i praksis tovholder på gruppen dette efterår og Trine kan nøjes med at agere praktisk gris. De desuden talt om at der trænger til en ny brainstorm omkring kommunikationsveje, -strategier mv. Trine forestiller sig at bruge noget af næste åbne møde på dette. Vi taler lidt om hvordan vi får promoveret de åbne møder mere og bedre. Vi har endnu ikke fundet de vises sten.

Mødet med borgmesteren og S - hvad er status
Lone, Carsten og Tenna var til møde med borgmesteren og formanden for S i fredags - emnet var valgforbund. Det var et meget roligt møde, hvor der ikke blev sagt alverden, men dog noget. Vi meldte ikke noget klart ud på mødet, men lovede at vende tilbage med et endeligt svar efter dette bestyrelsesmøde.
Vi konkluderer, at vi siger ja tak til det store rød/grønne valgforbund.

Kontrakt til Stine - hvordan landede det
Jan opdaterer os: LS er med på at være underskrivere på kontrakten. Den konkrete kontrakt er endnu ikke lavet (Jan har rykket dem i dag) men lavede et forhåndsbrev, der bekræfter hendes ansættelse, så hun havde noget at gå til a-kassen med. Vi skal betale LS hver senest d. 20. så de kan betale hende hver den sidste i måneden.
Vi fattes penge. På den hårde måde.
Valgfonden stiger kun ganske, ganske langsomt. Jan og Tenna holder møde med Stine og Henrik snarest og forventningsafstemmer i forhold til møder med virksomheder. Tenna beder Stine om at igangsætte en Facebook-kampagne på valgfonden. Vi opfordrer alle kandidater til at oprette egne crowdfunding-sider for at betale egne valgplakater, materiale mm

Hundrede lokalmiljøer…
Vi snakkede proces… hvordan gør vi videre for at få dokumentet klar til at udsende så vi kan stemme om papiret til Politikmødet den 28. august.
Carsten har tid til at gennemskrive papiret tors/fre. Han har bestyrelsens opbakning til at det endelige papir og behøver ikke sende det videre forbi os.
Vi gennemgår papiret i store afsnit og taler hensigten i afsnittene igennem, så Carsten har noget at arbejde videre ud fra.

Punkter vi ikke nåede hos Rasmus i juni

 • Definering af hvem den politiske ledelse er frem til årsskiftet
 • herunder Partikontrakt
 • Økonomi og valgkamp
 • Hvordan sikrer vi os at kandidaterne er klar? Hvad er planen for at gøre dem synlige?
 • Hvilke arrangementer/events kan vi finde på allerede nu?
 • I Aarhus by
 • ude i kommunen
 • stunts til medierne (TV, aviser, sociale medier)
 • Hvordan får vi skabt en eventgruppe og hvordan skal den fungere?
 • ny politik/hvordan adskiller Å sig fra andre partier?

Punkterne omkring arrangementer overlader vi til kampagnegruppen, de øvrige punkter sættes på næste mødes dagsorden.

Kommende arrangementer

 • Alternativet Aarhus til Aarhus Festuge

Tenna informerer

 • Årsmøde i Storkreds Østjylland - kandidaterne holder bootcamp

Tenna informerer

Evt

 • Rasmus’ bud på en tekst til nyhedsbrev

Rasmus har skrevet en tekst, der er et bud på et nyhedsbrev til medlemmerne om vores overvejelser omkring valgforbund. Vi diskutere hvad og hvor meget, vi skal skrive. Rasmus skriver et nyt udkast.

 • Stillere

Vi annoncerer en fredagsbar, hvor vi samler stillere

 • Indsupplering af suppleant i bestyrelsen

Sandra, der også opstiller til storkredsbestyrelsen, vil gerne indsuppleres i lokalbestyrelsen. Det vil vi gerne. Det vil også sikre en god kommunikation de to bestyrelser imellem. Hun deltager fra næste møde.