Bestyrelsesmøde 05-01-2023

Mødedato 05-01-2023, kl. 20.15 - 21.45
Lokation Zoom
Deltagere: Thomas Kortholm, Trine Aslaug Hansen, Rasmus Rydahl, Lissi Bagge,
Afbud: Astrid Carl, Thomas Q. Mortensen, Mads Mortensen, Martin Chemnitz
Fraværende:
Valg af mødeleder: Thomas
Tjek ind, uden for referat

Nyt fra HB. Der samles op og gøres klar til seminar. Ellers ikke så meget nyt.

Nyt fra forpersonen. Vi glæder os til på søndag.

Økonomi. Astrid er ikke til stede på mødet, og punktet gennemgåes derfor kun gennem orientering på dagsordenen. Astrid arbejder fokuseret på at få alt på plads og fuldt overblik.

Efter Juma er trådt ud af bestyrelsen tænker vi at en fra bestyrelsen bør indtræde fremadrettet.

Der er styr på de nærtstående arrangementer.

Nytårskur. Der er åbent fra kl. 13 - Thomas, Trine, Lissi og Sune kommer 13:15 og gør klar. Teknikken er der styr på. Lissi kontakter Jon og hører om han kan spille guitar når vi skal synge vores vers.

Nyhedsbrev. Vi hjælpes alle med indhold og udsender så ofte som vi magter det.

Formøde til Politisk Tænkeboks. Vi forsøger at lave det til et fysisk møde, men det forudsætter at vi kan finde et lokale.
Forløbige datoer: Mandag den 20. februar kl. 19-21. Torsdag den 16. marts 19-21. Torsdag den 13. april 19-21. Tirsdag den 9. maj 19-21. Onsdag den 28. juni 19-21.

SøndagsBrÅnch? Vi vil godt forsøge med en fast tilbagevendende hyggelig og nemt afviklet begivenhed. Landcafe i Studsgade første søndag i februar - søndag den 5. februar.

Opstillingsmøde samt ordinært/ekstraordinært årsmøde16. marts 18-20:00 - arbejdsgruppe Mads, Astrid og Thomas.

Find repræsentant til nationalt kandidatudvalg. Bestyrelsen indstiller Rasmus Rydahl som repræsentant for storkredsen.