Beskyt meneskeheden, dyre og planteliv, mod 5G

Medens vi alle er optaget af klimakrisen , bliver der indført en ny teknologi 5G som måske har potentiale til at skade alt liv på jorden.

Medens modstanden stiger rundt om på kloden,- forskere advarer mod det betænkelige ved teknologien som oprindelig er et militært våben, som kan bruges til at kontrollere store meneskemængder, så udfærdiger Minister Lars Kristian Lilleholt en flot pjece, som lovpriser alle lyksalighederne ved denne nye teknologi og tager Sundhedsstyrelsen til indtægt for dens uskadelighed ,vel at mærke uden at informere Sundhedsstyrelsen!.

Det er blevet påvist at vi bryder en masse konventioner ved ikke at reagere når der er en risiko for at skade menesker dyr og planter, . Hvor er EU `s forsigtighedprincip henne, som ellers bliver brugt omkring højspændingsledninger, selv om elselskaberne siger der ikke er nogen fare ved at bo under dem?

Hvad vil Statsministeren gøre for at beskytte, ikke bare den danske befolkning og vores efterkommere, men hele meneskeheden, mod teknologi som har så store økonomiske interesser som 5G ?
vh Arne Møller Andersen