Beskyt meneskeheden, dyre og planteliv, mod 5G

Medens vi alle er optaget af klimakrisen , bliver der indført en ny teknologi 5G som måske har potentiale til at skade alt liv på jorden.

Medens modstanden stiger rundt om på kloden,- forskere advarer mod det betænkelige ved teknologien som oprindelig er et militært våben, som kan bruges til at kontrollere store meneskemængder, så udfærdiger Minister Lars Kristian Lilleholt en flot pjece, som lovpriser alle lyksalighederne ved denne nye teknologi og tager Sundhedsstyrelsen til indtægt for dens uskadelighed ,vel at mærke uden at informere Sundhedsstyrelsen!.

Det er blevet påvist at vi bryder en masse konventioner ved ikke at reagere når der er en risiko for at skade menesker dyr og planter, . Hvor er EU `s forsigtighedprincip henne, som ellers bliver brugt omkring højspændingsledninger, selv om elselskaberne siger der ikke er nogen fare ved at bo under dem?

Hvad vil Statsministeren gøre for at beskytte, ikke bare den danske befolkning og vores efterkommere, men hele meneskeheden, mod teknologi som har så store økonomiske interesser som 5G ?
vh Arne Møller Andersen

2 Synes om

Kære Arne,
Ja der er al grund til at være vågen i disse tider.

Vi er en pola gruppe (startede marts 2019), der mener der har været et larmende fravær af demokratisk dialog om emnet og en vildledning/skævvridning i media om emnet. Derfor har vi nysgerrigt researchet og dykket grundigt ned i emnet på flere parametre - og udviklet politik på området med en meget høj grad af inklusion. Vi har ex holdt ‘5 timer på borgen om 5G’, hvor andre partier var inviteret. Kun en fra EL og en fra DF mødte op. Vi har aktiveret 600 deltagere i udviklingsprocessen.

Hvis du sender din mail til mig, skal jeg sende vores vision og 8 lovforslag, der kommer for PoFo efter sommerferien. Vores lovforslag blev indsendt allerede i august, men af forskellige årsager kom de ikke for PoFo 26.5 som planlagt.

Der er sket meget på området siden da. Det er ikke bare så sort/hvidt, som de fleste tror. Når man læser mere end overskrifter og dykker grundigt ned i stoffet, fremstår sagen mere og mere komplekst. Latterliggørelsen af alle dem, der gerne vil tale om det, og manipulering med data, har meget tydelig paralleller til det vi har set før ved skadelig kemi, ex tobaksindustrien. Elektrosmog er klassificeret som et miljøtoksin i EU resolution 1815, og mobilstråling som muligt kræftfremkaldende af WHO i 2011.

BIER ER FØLSOMME OVERFOR MAGNETISKE FELTER. Der er flere studier der peger på at mobilstråling giver bierne kognitive forstyrrelser, så de blandt andet ikke kan finde hjem til boet. Uden bier, får vi en udvandet eksistens. Bier bestøver 70 % af vores afgrøder (hvede, majs, ris undtaget - læs om Monsanto den største producent på især disse GMOafgrøder - er det fremtiden?)

Det der er det største problem - som desværre udelukkes af debatten i stor stil - er at der ER ENIGHED OM AT VI IKKE VED NOK (især om langtidspåvirkning), til ukritisk at rulle ny og uprøvet teknologi ud. 5G teknologien er meget mere end hurtigere Internet, og er en teknologi hvor der ikke er en Opt out (fravalg er ikke muligt fir den enkelte). Det er et problem for de mange, der ikke tåler mere stråling i deres hverdag. Vi skal klart udvise empati og forståelse for dem der allerede er udfordrede af den stigende menneskeskabte stråling fra trådløs teknologi mm. Elektrohypersensitivitet er ikke en sygdom. EHS er en symptombaseret miljølidelse forårsaget af miljøforurening (elektrosmog).

https://www.ehsf.dk/anerkendelse-og-diagnose.htm

Om teknologen der adskiller sig på 5 pkt

Forskerne er desuden meget uenige om hvordan det påvirker mennesker, hvordan vi måler og Hvordan vi tolker den store mængde af studier. Baggrund: Disse spørgsmål gør mobilforskerne uenige – Tabt Tråd

Med så stor usikkerhed, både hvad angår helt ny teknologi med millimeterbølger aldrig brugt før i så stor skala, og med den store krop af evidens der foreligger, inkl. alt for mange dyrestudier, der viser potentiel fare for biodiversiteten mm, mener vi at anvendelse af forsigtighedsprincippet her, er et must for et parti der mener: “Et seriøst grønt parti tager biodiversiteten alvorlig”.

Vi skal bygge vores politik på den viden der foreligger, og være OBS på evt interessekonflikter. Vi bør derfor se med kritiske øjne på vildledning og cherrypicking, som desværre er ganske udbredt i debatten

Jeg er for tech udvikling, men ikke for enhver pris. Der findes sundere alternativer. Og vi skal vi have bugt med meningsundertrykkelse. DR er partner med TDC i udrulningen, og der er desværre flere andre interessekonflikter i dette spil.

Sundhedsstyrelsen har IKKE godkendt 5G udrulningen på et sundhedsfagligt grundlag, men har været under pres fra energistyrelsen

Tabt tråd blog skrives af alternavist og UAFHÆNGIG JOURNALIST David Wedegee

Læger, astrologer og forskere står bag et utal af appeller

https://www.ehsf.dk/appeller.htm

Der er en stigende grad af skepsis, og flere og flere lande der efterlyser forsigtighedsprincipper taget i anvendelse mm

https://www.ehsf.dk/hvad-goer-andre-lande.htm

Du (og andre) kan blive stiller, hvis du kan samtykke til vores lovforslag.

Mvh Hekla Hekla (find mig på fb)

1 Synes om

Nu går vores interne høring i gang