Bedre barsel og genindførsel af børnepasningsorloven


(Lars Andreasen) #22

Jeg er generelt enig med forslaget, men jeg synes der mangler håndtering af flerlinger, som tvillinge forældre synes jeg det er mærkeligt at man ikke giver forældrene bedre mulighed for at passe børnene, det er trods alt mere arbejde i flerlinger end et enkelt barn.
Måske barsel kunne følge barnet og ikke fødslen.


(Alternativet) #23

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.


(Bjarne Christiansen) #24

Jeg er enig i grundtankerne, stører grad af fædreorlov,
der må intet tages fra kvinden, gerne stører fælles tid
efter fødsels.
For tidlig fødte børn skal have længere orlov!