Balance i børnefamilien

Forslagets tekst

Alternativet vil arbejde for at danske småbørnsforældre får en langt bedre balance mellem familie og arbejdslivet end tilfældet i dag. Det starter og slutter selvfølgelig hos den enkelte forælder. Alle skal påtage sig sit forældreansvar. Alternativet mener dog, at virksomheder, arbejdsmarkedets parter og ikke mindst den offentlige sektor skal påtage sig et samfundsansvar for, at vi skaber de bedst mulige rammer for et godt familieliv og dermed et godt børneliv.

Alternativet vil med afsæt i Familie og Arbejdslivskommissions 31 konkrete anbefalinger gen- starte den offentlige debat om børnefamiliernes vilkår med en række offentlige debatmøder rundt om i landet i efteråret 2014 og foråret 2015.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Dette forslag blev vedtaget af Politisk Forum før processen for politikudvikling blev lavet om.

Politisk Forum vedtager ikke længere konkrete politiske forslag - se mere her.

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs