Årsmøde Lokalforening Roskilde 2020

Referat af ordinært årsmøde i Alternativet

Lokalforening Roskilde

onsdag d. 05-02-2020

Der er fremmødt syv stemmeberettigede til årsmødet.

Valg af dirigent:

Lene Bjerrum er enstemmigt valgt.

Lene konstaterer at Årsmødet er lovligt indkaldt.

Valg af stemmetællere og referent(er): -Sussie vælges enstemmigt som stemmetæller.

Bente Schack vælges som referent. (Bente er ikke medlem)

Bestyrelsens beretning for 2019:

Så blev det tid til årsmøde igen. For et år siden fik vi valgt en ny bestyrelse, ved at de tilstedeværende meldte sig. Vi var Amalie, Christian, Lova, Sussie, Thorvald, Torben og Tirsa, Merete meldte sig som revisor. Kort efter valgte Torben at træde ud af bestyrelsen.

I slutningen af året meldte Lene Bjerrum sig på banen og har deltaget i de sidste møder. Det har været dejligt med lidt frisk energi.

I løbet af året har vi hold bestyrelsesmøde ca. en en gang hver anden måned. Vi har diskuteret forskellige ideer til aktivitet, men ikke fået sat noget i gang, og ingen frivillige har haft ønsker om at iværksætte aktiviteter.

2019 var et år med valg. Valg til Europa parlamentet, og valg til folketinget. Lokalforeningen har støttet begge de lokale folketingskandidater økonomisk.

Medlemstallet er nu på 120

I dag står vi igen i en situation hvor ingen har meldt deres kandidatur til bestyrelsen.

Så hvad gør vi?

De tilstedeværende drøfter beretningen, Lova fremhæver at bestyrelsen fik indkøbt en

pavillon. Og fik ringet rundt til en del medlemmer, for at høre hvad de kunne være interesserede i og om de kunne tænke sig at deltage i valgkampen. Det gav ikke rigtig noget resultat.

Beretningen godkendt

Regnskab:

Regnskabet gennemgås. Det har været vanskeligt at få orden i div. bilag og afstemt få regnskabet. Der er skiftet kasser midt i perioden. Regnskabet er gennemgået af Kristian Gylling der tidligere har været revisor i lokalforeningen og som været revisor af erhverv. Han har sagt god for det fremlagte.

Regnskabet godkendes.

Valg til bestyrelsen:

Ingen har fremsat opstillings grundlag.

Det betyder det er muligt at stille op på Årsmødet.

Der er drøftelse af muligheden for at lukke lokalforeningen, dette vil dog kræve et ekstraordinært årsmøde. Der er en forventning om at HB vil fremlægge et forslag på landsmødet om at lokalforeningerne kan sammenlægges under storkredsen,og der i stedet kan være lokale aktivitetsgrupper. På den baggrund virker det som en god ide at forsætte lokalforeningen. Følgende melder sig og bliver valgt til bestyrelsen: Line Gessø, Lene Bjerrum, Lova Lenora Lindkvist Okholm og

Som suppleant: Thorvald P. Kølle.

Valg af revisor :

Susie Thorslund Nørh
Eventuelt.

Ingen punkter.

Bente Schack Referent