Årsmøde i Alternativet i Køge - Endelig dagsorden, mødelink mv


Kære medlem af Alternativet i Køge

Hermed udsendes endelig dagsorden for vores kommende årsmøde i Alternativet i Køge. Årsmødet afholdes som onlinemøde mandag den 11. maj 2020 kl. 18:30-21:30.

Herunder finder du:
Endelig dagsorden (inkl. mødelink for deltagelse) - Download PDF
Gældende vedtægter for Alternativet i Køge (vers. 25. marts 2019) - Download PDF
Revideret regnskab for 2019 - Download PDF

Vel mødt - og medbring selv kaffe/te :slight_smile:

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alternativet i Køge