Årsmøde 2. november - output

1 Beretning fra formanden
Efter fællessang beretning fra forpersonen på Frb. Forperson Jonas redegjorde i overskrifter for seneste års arbejde, der meget har handlet om at få etableret foreningen praktisk/administrativt. Frb. har nu 452
medlemmer. Der har dog også været tid til at begynde at indkredse Alternativets rolle på Frb., åbne bestyrelsesmøder, en slags ´pola´er´, hvor politikområder blev udviklet (arbejde slet ikke færdigt), dialoger med andre partier. Jonas understregede, at arbejdet kun lige er begyndt.

Beretning godkendt enstemmigt.

2. Tal med din nærmeste
Nye mennesker fik introduceret sig for hinanden - der var en hel del nye ansigter til mødet.

3. Regnskab og Budget
Kasserer Søren fremlagde det enkle regnskab: 0 kroner i udgifter og 0 kroner i indtægter. Dog ligger der en regning på ca. kr. 150,- for kaffe, lokaler mv. til ny bestyrelse, hvilket revisoren beklagede. Ang. budget, så kommer der d. pr. 1.1.17. et årligt grundbeløb på kr. 3000,- + 26-28 kr
pr medlem, så økonomien bliver bedre fremover.
Regnskab og budget godkendt. Ingen imod.

4. Vedtægter
Enstemmigt vedtaget (efter en enkelt rettelse af en enkelt slåfejl).

5. Forslag fra medlemmer til dagsordenen
Ingen indkomne.

6. Valg til bestyrelse
Annedorthe delte erfaringer fra første års bestyrelsesarbejde. Søren ridsede vedtægter op for evt. valghandling. Kandidater præsenterede sig kort. Det endte med kampvalg, da der var 8 kandidater til de syv bestyrelsesposter + 1 kandidat til suppleant.

Resultat:
Annali Wiingaard07
Annedorthe Kring 12
Bo Heiman 00
Christian Damsgaard (ny) 04
Jan Friis03
Jonas Bechgaard 12
Lasse Diedrichsen (ny) 14
Nanna Ahlmark (ny) 10
Søren Have 12

Hvilket betyder, at Bo og Jan er suppleanter og de resterende 7 udgør den nye bestyrelse.

7. Kommunalvalg17 aspiranter
Den nyvalgte bestyrelse indkalder snarest til opstillingsmøde i januar 2017. Nu og her må potentielle kandidater tilkendegive deres interesse, så arbejdet så småt kan begyndes.

  • Kandidataspiranter: Annali, Ali, Christian, Jan og Søren.
  • Interesserede ifm. kampagner: Bo, Lasse, Nabil og Jonas.

8. Revisor
Josephine Grosso valgt.

9. Bemyndigelse ifm. valgforbund
Efter diskussion for og imod, og omkring hvad et valgforbund reelt indebærer, blev den nye bestyrelse bemyndiget (22 for, 0 imod) til at kunne indgå valgforbund.

10. Eventuelt
Referater fra tidligere bestyrelsesmøder blev efterspurgt: Afgående bestyrelse måtte meddele, at de ikke findes i dialog.alternativet eller andet offentligt regi, men beslutningsreferater kan rekvireres hos forpersonen.

Vedrørende punkt 9 bør det pointeres at bemyndigelsen blev givet under den forudsætning at eventuelle drøftelser i bestyrelsen om valgforbund vil fremgå af dagsordenen, således at alle har en mulighed for at give sit besyv med inden bestyrelsens beslutning.