Års- og Opstillingsmøde i Alternativet Sydsjælland

Kære medlemmer

Hermed den endelige indkaldelse til kommuneforeningens årlige årsmøde i henhold til vedtægternes § 8
I forlængelse heraf afholdes Opstillingsmøde i henhold til vedtægternes § 13.

Møderne afholdes mandag den 15. marts 2021 i tidsrummet kl. 18.30 - 21.30
og vil blive afholdt som online Zoom møder.

Husk tilmeldingsfrist på dagen senest kl. 16.30 … Link til Zoom mødet vil efterfølgende blive sendt ud til dem der er tilmeldte.

Her er link til tilmelding til årsmødet … Husk at logge på AlleOs for at tilmelde dig.

Vi lægger ud med årsmødet.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller(e) og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for kommuneforeningen fremlægges til diskussion og godkendelse
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor(er)
  7. Eventuelt

Der er ikke indkommet nogle forslag der skal behandles på årsmødet, hvorfor det punkt udgår.

Efter en kort pause, fortsætter vi med opstillingsmødet.

Der er indkommet 2 opstillingsgrundlag, fra Bo Wærn Kristensen (CV-BWK.pdf (148.7 KB) Bo Wærn Kristensen kandidat for Alternativet i Næstved.docx (18.3 KB)) og Jan Allan Andersen (Opstillingsgrundlag Jan Allan Andersen KV21.docx (7.1 KB))
Kandidataspiranterne gives lidt tid til at præsentere sig, og herefter er der mulighed for at stille spørgsmål til dem.
Derefter afholdes tillidsafstemning i henhold til vedtægternes § 15, stk. 4

Håber at rigtigt mange af jer vil deltage i Års- og Opstillingsmødet, så vi kan kvalificere vores eventuelle valg af kandidater.

Pas godt på jer selv derude.

p.b.v. Jan