Årmøde i Indre By

Invitation til årsmøde i bydelsforeningen Indre By

Kære medlemmer af Alternativet i København Indre By

Vi håber at se jer til vores årsmøde, der afholdes i Åbenrå 33 torsdag d. 7. marts kl. 18 - 20.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Vedr. 4) Forslag skal sendes til bestyrelsen senest to uger før afholdelsen dvs. torsdag d. 21. februar.
Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner Bestyrelsen
Lise Smørum