ArbejdsBelønnende IndkomstFordeling: UBI med Negativ Indkomstskat for lavlønsindkomster

Hej herinde!

Der har været meget snak om økonomiske modeller i Alternativet, men vi kan nok godt blive enige om at der har været knap så mange løsninger præsenteret. Her er en løsningsmodel, som jeg håber kan danne grundlag for debatter, og gerne et POLA.

Modellen kan bedst forstås under navnet “Arbejdsbelønnende Indkomstfordeling”, og har mange unikke kvaliteter, der lever op til Alternativets idealer:

  • Der er indbygget en ubetinget basisindkomst
  • Modellen forhindrer systemskabt fattigdom og afstrafning af arbejdsløse
  • Den understøtter iværksætteri, innovation og en sund konkurrenceevne for virksomheder
  • Modellen er bakket op af Nobelpris modtagende økonomer
  • Den skaber job-garanti for alle der ønsker det, men forhindrer social dumping
  • Den giver beviseligt større samfundsoverskud, som nemt kan illustreres

Det kan hurtigt lyde for godt til at være sandt, men modellen er egentlig simpel nok, og indeholder ikke noget økonomisk hokus pokus. Bare en smartere måde at fordele og beskatte indkomst på end i dag, hvor vi undgår at straffe arbejdsløse og i stedet lader dem udleve deres samfundspotentiale på egne vilkår og i eget tempo. Disse to grafer illustrer hvad der der er galt, og hvor det skal hen (åbn billedet i nye fane, eller download for fuldt overblik):

Hvis man ikke har tid til at sammenligne grafer, kan de opsummeres sådan her:

Hvis en person får offentlig forsørgelse i dag (f.eks. kontanhjælp), så trækker staten nogenlunde det fra forsørgelsen, som personen selv tjener ind ved siden af. Resultatet er at det først kan betale sig finansielt at have et fast arbejde, hvis dette givere højere månedlig indkomst end den offentlige forsørgelse. Dette får staten og samfundet til at tabe mange penge, og de jagter derfor fattige mennesker, fanget i bistandscircusset.

Dette vender ArbejdsBelønnende IndkomstFordeling (ABIF) på hovedet. Alle er garanteret en ubetinget basisindkomst, og der er derefter en gradvist aftagende løn-supplering, indtil en person tjener penge nok til, at det er rimeligt at afkræve skat af denne person. Både statskassen, lavtlønnede og samfundet bliver i sidste ende rigere, kontant og/eller i købekraft.

Modellen kendes akademisk som “Negativ Indkomstskat” (Negative Incometax), og er bakket af flere nobelpris modtagende økonomer (James Tobin, Milton Friedman, Paul A. Samuelson). Den har, udover almindelig sund fornuft, også potentiale til at simplificere vores skattesystem og gøre det nemt forståeligt for enhver borger, hvad man enten får udbetalt eller skal betale til fælleskabet.

Hvis der ønskes et illustrativt eksempel på, hvordan denne model gør alle rigere, end den nuværende måde at gøre tingene på, så kan man med fordel læse dette, der kort beviser modellens gangbarhed: http://imgur.com/a/g20C6

Det skal til sidst siges at tallene i modellen selvfølgelig kan justeres, så man rammer de bedste folkebestemte niveauer af UBI, indkomstsupplering, grænseværdier osv. Hvis man ønsker at se et par forskellige udkast til danske modeller, kan man se dette overskuelige excel ark, der viser hvad man f.eks. kunne få udbetalt / skulle betale i skat.

Er der andre herinde der ellers har nogle reelle bud på hvilke økonomiske løsninger, der kan understøtte Alternativets visioner? Eller har konkret feedback til den foreslåede model. Jeg håber på en god debat.

Mvh Andreas