Alternativets finanslovforslag 2017-2020

Alternativet har i forbindelse med finanslovsforslag offentliggjort følgende punkt vedr. Boligskatter: Boligskat + 15,8 mia. kr. i 2017-2020
Alternativet vil udfase boligskattestoppet, der ifølge De Økonomiske Vismænd rammer
socialt og geografisk skævt. En ophævelse af skattestoppet for ejendomsværdi vil give et
merprovenu på 8,7 mia. kr. om året. Samtidig vil Alternativet hæve ejendomsværdiskatten til
1,2 pct. af ejendomsværdien og fjerne nedslaget for ejendomme købt før 1998 på linje med
anbefalingerne fra De Økonomiske Vismænd. Dette vil givet resultere i et årligt merprovenu
på hhv. 4,5 mia. kr. og 2,6 mia. kr. Af hensyn til de berørte boligejere foreslår Alternativet dog
en gradvis udfasning over 10 år, hvormed statens merprovenu vil lyde på 1,6 mia. i 2017, 3,2
mia. i 2018 og 4,7 mia. kr. i 2019 og 6,3 mia. kr. 2020. I alt 15,8 mia. kr. En afvikling af boligskattestoppet
vil øge ligheden i Danmark, da gini-koefficienten ventes at falde med 0,08.

Jeg mener det er en fejl at ikke tage højde for at boligpriserne er faldet op mod 40 % i udkanten i DK, Mange er stavnsbåndet og kan ikke sælge. Andre er heldige at have tjent på deres bolig. For at sikre mere lighed i boligbeskatningen burde vi foreslå at kun boliger der koster / vurderet til over 3 mio kr er omfattet af forslaget ovenfor. Til gengæld bør gevinst og tab ved bolig efter inflationsregulering opgives som indtægt eller fratrækkes som tab over en periode på 5 år i indkomstskat. Forbedringer på bolig fratrækkes i det år de er afholdt i de opgivne købsværdi, så forbedringer ikke beskattes ved salg.

2 Likes

Jeg har nu gennemgået forslagene. Mit resultat: 40 gode :green_heart:- 11 dårlige :broken_heart:- 4 middelmådige :rolling_eyes:.
Men hvor jeg dog savner NYTÆNKNING og Mod - generøsitet - gennemsigtighed - ydmyghed - empati og humor. :cry:
https://drive.google.com/file/d/0B0PcUNrcKg_XQUxlS25aNTVGMUE/view?usp=sharing

Jeg har gennemlæst det forslåede fra Niels_Poul_Dreyer.Tak for dit indlæg. Personligt kan jeg kun tilslutte mig tankerne i det sidste afsnit,dog med et mindre forbehold overfor indholdet i de 2 sidste sætninger,der er identiske med de svenske regler. M.V.H <3

1 Like

jeg er ikke enig med Birgit at hele oplægget mere eller mindre skal laves om, jeg er 85 % enig i finansudspillet. Dog har jeg 2 andre ting som jeg gerne havde undværet.

Luftbro til kvoteflygtninge er en meget dyr måde at hjælpe et alvorligt problem på, når vi er så generøse med hjælp til tredje verden kan vi vel finde et beløb til hjælp i nærområdet. Hvis vi tager noge op med en luftbro, er der rigtigt mange andre flygtinge vi skal sige nej til og det er ikke retfærdigt for dem. Kun få udvalgte vil mærke vores generøsitet.

Mht til Formueskat vil den næppe virke og den skader DK økonomi da flere virksomhedsejere vil flytte deres hovedkontor til Malmø. Lykketoft sagde at skatten næsten ikke gav noget provenu og kun de få betalte den. Skatteflugt var meget almindelig i 70-90 erne da vi havde formueskat. Thomas Piketty har netop skrevet at den virker bedre som EU skat ikke som en skat i et enkelt land. Dk er et lille land og vi må være realistisk. Omfordeling kan ske på mange måder, bla vi grundskyld på jord da jord ikke flytter til udlandet. Bonusskat på fratrædelse af direktører en god måde at fange de urimelige udbetalinger til talentløse ledere som fx Danske Bank, Lundbæk og TDC. Man kan også vælge en topskat for meget højere lønninger med + 10%.

1 Like

Jeg skrev heller ikke at det mere eller mindre skulle laves om. Jeg skrev at 72% af forslagene er gode.
Men jeg fastholder, at måden udspillet er blevet lavet på ligger langt fra Alternativets oprindelige tanke om ‘Flere ved mere’ og medlemsinddragelse.
Meget kunne måske have været bedre, hvis medlemmerne havde fået lov til at se det igennem og komme med kommentarer/rettelser FØR udspillet blev præsenteret for offentligheden.
Dét er det der skuffer mig mest.
Alternativet har slået sig op på en ny politisk kultur - og det er meget langt fra dette.

2 Likes