Alternativets 7 mærkesager for klimahandlingsplanen

Klimahandlingsplan: Alternativets 7 mærkesager

Josephine Fock: “For os er det imidlertid ikke ultimativt, at det lige præcis skal være vores ideer, der ender i den endelige aftale.
Det vigtigste er uden tvivl, at vi politikere sammen løser opgaven med at indfri de fælles mål, som vi allerede har sat for Danmark. Hvis nogen har bedre og mere ambitiøse forslag end os, så lytter vi hellere end gerne til dem.”

:signal_strength: Første skridt mod en ny, grøn økonomi

:heavy_plus_sign: BNP bør erstattes af et nyt nationalregnskab med tre bundlinjer, som skal være en økonomisk, en social og en miljømæssig bundlinje.

:recycle: Stop brug og smid væk-kulturen

:heavy_plus_sign: Harmoniser affaldsindsamlingen ved for eksempel at udbrede KL, Dansk affaldsforening og Miljøstyrelsens fælles piktogramsystem, så det bliver lettere for alle at sortere affald.

:heavy_plus_sign: Forbud mod planlagt forældelse, udvid reklamationsretten og indfør et nyt fradrag for reparationer.

:broccoli: Landbruget skal med i den grønne omstilling

:heavy_plus_sign: I 2015 kom 89% af landbrugets klimabelastning fra svin og køer. Indfør en støtteordning som tilgodeser de landmænd, der vælger et mere bæredygtigt landbrug.

:heavy_plus_sign: Omlæg en større andel til vegetabilsk produktion.

:dollar: Indfør klimabidrag og bonus

:heavy_plus_sign: Indfør klimabidrag og bonus, hvor en del af indtægten fra CO2-afgiften sendes tilbage til befolkningen.

:oil_drum: Luk ned for Nordsøolien

:heavy_plus_sign: Nye udbudsrunder i Nordsøen burde stoppes.

:heavy_plus_sign: Folketinget bør udvikle en afviklingsplan for produktionen af olie og gas fra Nordsøen frem mod 2030.

:balance_scale: Indfør en CO2-afgift og lav en grøn skatte- og afgiftsreform

:heavy_plus_sign: Klimaafgifter på de mest klimabelastende forbrugs- og fødevarer.

:heavy_plus_sign: Klimarådet har foreslået en bred CO2-afgift, der indeholder en CO2-afgift på alle varer.

:house: Skab en bæredygtig bygningsmasse

:heavy_plus_sign: Opret en ny bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet.

:heavy_plus_sign: Stil skrappere krav om genanvendte materialer i alt nybyggeri, og at større, nye kommunale bygninger pålægges at opstille solfangere.

Artikel: https://www.altinget.dk/…/josephine-fock-her-er-vores-syv-m…

#Alternativet #JosephineFock #De7Sager #Fock #Klimahandling

1 Synes om