Alternativet Rudersdal. Invitation til bestyrelsesmøde 28. maj

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Dagsorden for bestyrelsesmødet 28. maj 2019

Mødes afholdes tirsdag den 28. maj 2019 kl. 19.00 – 21.30 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.
Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

 1. Valg af dirigent:
 2. Referent: Ejvind.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Referatet fra bestyrelsesmødet 30. april. Vedlægges.
  Referatet blev udsendt til bestyrelsen mm 14. maj. Da der ikke er modtaget rettelser, ændringer eller indsigelser, er referatet godkendt.
 5. Beslutning om Alternativet Rudersdals deltagelse i Rudersdal Folkemøde lørdag den 31. august. Oplæg fra Folkemødebestyrelsen vedlægges
 6. Årsmødet 12. juni 2019.
  a. Færdiggørelse af dagsorden for årsmødet 12. juni. Udkast vedlægges.
  b. Årsberetning 2018-19
  c. Drøftelse af emner til ny bestyrelse
  d. Godkendelse af opdaterede vedtægter. Vedlægges.
 7. Færdiggørelse af dagsorden for det konstituerende bestyrelsesmøde 18. juni 2019. Udkast vedlægges.
 8. Valgkampen og valgmøder.
  a. Status på valgbudget
  b. Støtte til Arrangement med Chr. Poll m.fl. 2. juni ”Er Klimakamp også Kulturkamp?”
  c. Andet
 9. ÅRSHJUL juni 2019. Vedlægges.

Referat best-møde 30042019.docx (30.1 KB)
FOLKEMØDE På HAVARTIGÅRDEN 2019.pdf (400.4 KB)
Dagsorden Årsmøde 12062019.docx (23.6 KB)
Vedtægt for Alternativet Rudersdal 2019.docx (31.9 KB)
Dagsorden konst. best-møde 18062019.docx (19.4 KB)
ÅRSHJUL FOR ALT RUDE maj 2019.docx (18.8 KB)