Alternativet Rudersdal. Dagsorden bestyrelsesmøde 30. okt. 2018 kl. 19.00

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Dagsorden for bestyrelsesmødet 30. oktober 2018

Mødes afholdes tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 19-21 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne

 1. Valg af dirigent:
 2. Referent: Ejvind
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 9. oktober 2018. Referatet blev 16. oktober udsendt til bestyrelsen, der ikke har haft rettelser/kommentarer, hvorefter det er godkendt. Den endelige udgave er 21. oktober sendt ud til medlemmerne via Dialog. (5 min.)
 4. Klima/grøn omstilling.
  a. Indledning ved Søren Klebak. (30 min.)
  b. Drøftelse af Alternativets klimaudspil af 11. oktober. Vedlagt.
  c. Resume ved Chr. Poll, der skal bruges til bagside på flyers til 10. og 17. november (se pkt. 4 b.) vedlagt.
  d. Offentlige møder om Klimaudspillet med Christian Poll og Theresa Scavenius den 14. og den 17. november samt forslag om mobilisering af medlemmer til gadeaktiviteter for uddeling af flyers mm. den 10. og 17. november. (15 min.)
  Forslag om bemanding og mobilisering af medlemmerne.
 5. Flytning af årsmødet til sidst på foråret.
  a. Det foreslås, at årsmødet og det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde fra og med 2019 afholdes i juni måned.
  Nærmere uddybning på mødet (5 min.)
 6. Bestyrelsesseminar 16. december. (15 min.)
  a. Vi skal drøfte formålet med, og tidsrammen for seminaret.
 7. Folkekøkken 26. november. (5 min.)
  a. Bemanding
 8. Arkivering
  a. Oplæg fra Ejvind. Eftersendes (10 min.)
 9. Diverse (20 min.)
  a. Meddelelser, herunder status Rudersdal Folkemødedag, Vildere Rudersdal og Haver til Maver.
  b. Eventuel drøftelse af indlæg i pressen, herunder Elbiler

Å’S KLIMAPLAN 11.pdf (318.4 KB)
Poll_bagsidetekst om klimaplan.docx (247.3 KB)