Alternativet Midt-, Øst- og Vestsjælland

Indkaldelse til stiftende møde for Alternativet på Midt-, Øst- og Vestsjælland

torsdag d. 1. juli 2021 kl. 19-21

OBS OBS – alle foreninger bedes distribuere nedenstående skriv med dagsorden og forslag til vedtægter til egne medlemmer hurtigst muligt.

Hermed indkaldes til stiftende årsmøde for ny kommuneforening for Alternativet på Midt-, Øst- og Vestsjælland med endelig dagsorden.

Den nye kommuneforening skal dække kommunerne Slagelse, Sorø, Kalundborg, Ringsted, Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Køge, Greve og Solrød og skabes for at prøve at samle Alternativets kræfter i de inkluderede kommuner, således at Alternativet i området kan skabe en slagkraftig organisation på såvel det organisatoriske område som, og især, på de aktivistiske og politiske områder.

Valg bliver digitale, uanset om man er møde fysisk op, eller deltager på Zoom. Derfor er det VIGTIGT, at du er tilmeldt på denne event på AlleOs.: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4662 Her finder du også Zoom link til mødet.

Dagsorden for det stiftende møde.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Vedtagelse af vedtægter for Alternativet i den ny kommuneforening
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Eventuelt

ad 3) Det foreslås at vedtægterne behandles og vedtages som et hele. Oplæg til vedtægter er vedhæftet og har afsæt i Alternativets minimumsvedtægter. Med rød er i højre margen markeret, når kan-vedtægter er medtaget eller valg imellem flere muligheder i minimumsvedtægterne er foretaget. Rødmarkeringerne gennemgås på mødet.

Vi håber, rigtig mange vil deltage.

Bedste hilsner

Line, Dan og Mariann

Vedtægter oplæg til ny kommuneforening.docx (41.7 KB)