Alternativet Københavns Omegns Storkreds Opstillingsgrundlag og yderligere informationer

Opstillingsgrundlag og yderligere informationer til opstillingsmødet d. 30/3-19

Tid: Lørdag 30. marts 2019 - Kl 15.00

Hvor: Glostrup Bibliotek, Fællessalen, Kildevældets Allé 5, 2600 Glostrup

Tilmelding: Inden 24/03/19 kl. 23:55 så vi kan sikre stole og forplejning nok

Vedhæftet er de opstilledes opstillingsgrundlag, samt gældende vedtægter.

Der er ingen der er stillet til Dialogrådet, man kan stille op på dagen, hvis forsamlingen godkender dette, med 2/3 dels flertal.

Medlemmer har stemmeret og er valgbare til organisatoriske poster 14 dage efter kontingentindbetaling.

Kandidatudvalget indstiller:

Valg til POFO, Hovedbestyrelse og Evt. Dialogråd, starter med en 50% afstemning, svarende til Landsvedtægterne §15 stk. 4.

Efter krav fra Hovedbestyrelsen vil der blive gennemført kønskvotering af vores folketingskandidater.

KOS’s bestyrelse og Kandidatudvalg har besluttet, at kvoteringen skal ske således:

Der foretages et valg mellem de 2 kvinder på opstillingslisten. Den kvindelige kandidat, der får flest stemmer, flytter op på andenpladsen. De kandidater, der lå højere på listen, rykker en plads ned.

Bilag:

Landsvedtægter, Minimums vedtægter for storkredse og KOS’s vedtægter

Opstillingsgrundlag:

POFO - Christine Madsen - John Gade - Ken Patrick Petersson

Hovedbestyrelsen - Malene Grindsted og Thomas Møller

2018-KOS-vedtaegter-2018.pdf (263.7 KB)
2018-Storkredsforeningernes_minimum.pdf (162.9 KB)
2019-landsvedtaegter.pdf (81.7 KB)
HB - Malene Grindsted.pdf (74.5 KB)
HB - Thomas Møller.pdf (97.8 KB)
PoFo - Christine Madsen.pdf (102.0 KB)
PoFo - John Gade.pdf (79.9 KB)
PoFo - Ken Patrick Petersson.pdf (115.2 KB)