Alternativet - KBH Omegns Storkreds - Referat fra Årsmødet 2019

Kære medlem,

Vedhæftet er referatet fra vores årsmøde d. 18. juni 2019, samt vores konstitueringsmøde d. 24. juni 2019.

Vi vil på Alternativet Københavns Omegns Storkreds vegne gerne sige et STORT ”Tak for hjælpen” – til blandt andet disse, skønne mennesker:

Claus Tversted – tidl. forperson/bestyrelsesmedlem - for et kæmpe arbejde med plakater, den store hjælp i bestyrelsen, og for at altid være den hjælpsomme og smilende person.

Hans Schjørmann – tidl. bestyrelsesmedlem – for gode og præcise input til diverse emner.

Preben Riel – tidl. forperson – tak for dit arbejde med at få en bedre form på dagsordenen.

Jesper Callesen – tidl. suppleant – for dine input fra HB

Elsebeth Schjørmann – Tidl revisor – Tak for din store indsats med revisionen.

Ulla Sandbæk - for dit arbejde som MF valgt i KOS 2015 – 2019 - for dine råd - og for din støtte under vores protester imod loven om parallelsamfund (“Ghettopakken”)

Eddy Madsen - for at være prokurator – ordstyrer og hjælpe os med lokaler

Malene Grindsted – Tovholder FV19 – og dit store diplomatiske arbejde.

Kenni Flink – for din hjælp til kandidaterne og din tid som kampagneleder

Frivillige på kampagneteamet på AlleOs – for at give tid og hænder under valgkampen.

2019-06-18 Referat fra årsmøde i KOS.pdf (151.0 KB)

2019-06-24 Referat konstitueringsmøde ver.02.pdf (38.6 KB)