Alternativet i Køge: Nr. 4, oktober 2020 - KV21-opstillingsmøde, ny politisk sæson


Alternativet i Køge - Nyhedsbrev nr. 4 - Oktober 2020


På vippen til en ny politisk sæson
Lige om lidt starter en ny politisk sæson inde på Christiansborg. Efter et turbulent forår - og her tænker jeg ikke på COVID19, men på alt det, som er sket internt i Alternativet - synes tavlen nu vasket ren og klar til igen at blive fyldt ud grøn og humanistisk politik. I den kommende tid vil der være brug for, at vi alle bakker op om vores kære Alternativet. For uden moralsk opbakning og støtte til både Torsten Gejl, Josephine Fock, de ansatte og frivillige på Landssekretariatet, til vores byrødder og regionrådsmedlemmer rundt om i landet og vores organisatoriske bagland balancerer Alternativet på tynd is. Mange vil uden tvivl gnide sig i hænderne, hvis det skulle vise sig, at Alternativet må “lukke og slukke” igen. Stort set alle er jo nu blevet grønne - om end i forskellige nuancer af grøn. Men husk: Der er brug for et alternativ!

Det kommende år bliver også et spændende år her lokalt i Køge. Næste år - tirsdag den 16. november 2021 - skal vi igen til stemmeurnerne for at vælge vores nye lokale byråds- og regionsrådsmedlemmer i forbindelse med KV21 og RV21. Inden da skal vi dog her i Alternativet i Køge have valgt, hvem som skal repræsentere os ved KV21 i Køge. Dét valg kommer vi til at have søndag den 15. november - præcist ét år og én dag før den rigtige valgdato. Og har du ikke selv en aspirant/kandidat i maven, så bak alligevel op om vores opstillingsmøde, så vi sammen kan få valgt de bedst kvalificerede kandidater til at repræsentere os ved KV21.

Med kærlig grøn hilsen
Peter Kjær Hansen, forperson


Opstillingsmøde for aspiranter/kandidater til KV21
I Alternativet i Køge ønsker vi at få valgt de bedst kvalificerede kandidater til at repræsentere os ved Kommunalvalget 2021 (KV21). Vi inviterer derfor interesserede medlemmer til at “melde sig under de grønne faner” og indsende jeres opstillingsgrundlag. Opstillingsgrundlaget er et vigtigt fundament for vores kommende opstillings- og valgproces frem mod opstillingsmødet jf. vedtægternes §§12, 13 og 15.

Ønsker du at opstille som aspirant/kandidat for Alternativet til Køge Byråd ved KV21 skal du:

  • Indsende et motiveret opstillingsgrundlag (se herunder). Frist for indsendelse af dit opstillingsgrundlag er senest søndag den 25. oktober 2020 til koege@alternativet.dk.

  • Deltage på vores opstillingsmøde søndag den 15. november 2020.

Download skabelon for opstillingsgrundlag finder du her: