Alternativet i Køge: Nr. 3, august 2020 - Oplev Permatopia - et øko-samfund, Landsmøde 2020 og kommende opstillingsmøder


Nyhedsbrev nr. 3, august 2020


Oplev bo- og landbrugsfællesskabet Permatopia
Tirsdag den 25. august kl. 19:00-21:30 har Alternativet i Køge sammen med Alternativet for Faxe-Stevns og Næstved inviteret os selv på besøg i bo- og landbrugsfællesskabet ”Permatopia” i Karise. Denne aften vil foredragsholder og beboer i Permatopia, Ditlev Nissen, fortælle om livet i Permatopia og samtidig give os alle inspiration til, hvordan en boligforening eller et typisk parcelhuskvarter kan lave grøn og bæredygtig omstilling i opgangen eller hen over hækken. Vi slutter aftenen af med en snak om hvad vi vil lokalt i Alternativet, og hvordan vi kan inspireres af Permatopia i udviklingen af lokalpolitikken frem mod kommunalvalget i november 2021.

Vi arrangerer naturligvis samkørsel til og fra Karise fra henholdsvis Næstved, Køge og Faxe/Stevns.

Arrangementet er gratis for medlemmer. Tag gerne venner og/eller familiemedlemmer med. Prisen for ikke-medlemmer er 50 kr.

Læs mere her.


Opstillingsmøde i Storkreds Sjælland
Lørdag den 15. august kl. 10:00 afholder Storkreds Sjælland opstillingsmøde for kandidater til folketinget og næste års regionsrådsvalg. På mødet skal der yderligere vælges nye medlemmer til storkreds-bestyrelsen samt storkredsrepræsentant til Alternativets hovedbestyrelse.

Mødet afholdes som onlinemøde og tilmelding er nødvendig for tilsendelse af deltagerlink.

Læs mere her.


Landsmøde i Alternativet 2020
Lørdag-søndag den 26.-27. september afholder Alternativet Landsmøde i Odense. Nærmere information følger, men reservér datoen.

Læs mere her.

Vi vil arrangere og koordinere samkørsel fra Køge for de medlemmer, som har lyst til at opleve Landsmødet og tage med til Odense. Nærmere information følger.


KV21 i Køge: Datoen for opstillingsmødet er nu sat
Søndag den 15. november 2020 vil vi i Alternativet i Køge skulle afgøre, hvem der skal være vores kandidat(er) til det kommende Kommunalvalg, som afholdes næste år tirsdag den 16. november 2021. Vi håber, at I allerede nu vil sætte kryds i kalenderen søndag den 15. november, så de kommende kandidater kan blive sendt i valgkamp med stærk medlemsopbakning i ryggen.

I løbet af september måned vil vi fra bestyrelsens side udsende yderligere information om opstillingsmødet herunder frist for indsendelse af opstillingsgrundlag, krav til opstillingsgrundlaget samt hvad vi som bestyrelse og lokal partiforening forventer af den/de kommende kandidater – og omvendt, hvad kommende kandidater kan forvente af os som lokalforening for Alternativet i løbet den kommende kommunalvalgkamp.


Følg Alternativet i Køge på Facebook på Redirecting...