Alternativet Fyn årsmøde

Vi afholder årsmøde
Tirsdag d. 18. januar 2022 kl. 19.00

Mødet afholdes online. Du deltager via dette link til Zoom

Dagsorden for årsmødet 2022:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg (Politisk Forum og Hovedbestyrelsen)
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne, der er ikke indkommet forslag.
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. evt

Regnskabet for 2021 er vedlagt.

Årsregnskab 2021.docx (20.5 KB)

Hvis du ønsker at se Storkredsens vedtægter, kan vi sende dem til dig.

Vi håber, at se rigtig mange til årsmødet, og har du nogle spørgsmål kan du ringe til Hanne på 20 92 44 70 eller Erik på 20 11 54 16.

De bedste hilsner fra Storkredsbestyrelsen, Alternativet Fyn