Alternativet – en rettighedsbaseret og human asylpolitik - samlet forslag

Modtaget 13.5.2015

Læs det samlede forslag her: udkast til Alternativets asylpolitik.pdf (176.8 KB)

Ordførerskab: Asyl- og flygtningepolitik

Baggrund for forslaget: Baggrunden er, at Alternativet skal have en politik på asylområdet. I den forbindelse er der brug for at Alternativet genformulerer udgangspunktet for dansk asylpolitik, især fordi Venstre og Dansk Folkeparti foregøgler at asyl politikken ikke er en integreret del af Danmarks internationale forpligtelser til at efterleve de konventioner, vi har underskrevet. Og som de oven i købet ønsker at Danmark skal udtræde af. Dermed ville vi hverken kunne være medlemmer af EU, Europarådet OSCE osv idet disse fora forudsætter at vi opretholder vores tilslutning til konventionerne.

Andre politiske tiltag der forsøger at løse samme problem: Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty International, Refugees Welcome, Asylret, Bedsteforældre for Asyl er alle NGOer , som har alle forslag til en mere human asylpolitik.

Andre partiers holdning: Bort set fra Enhedslisten og SF (og måske de Radikale hvis de ikke længere er regeringsparti) kan vi ikke få flertal til vores politik hos de øvrige politiske partier .

Debat og interessenter: Udviklet på to politiske laboratorier. Det første søndag den 15 februar i Trampolinhuset med ca 30 deltagere og det andet i den 2 maj i Kattesundet med 9 deltagere.

I det første politiske laboratorium var der en indledning af en flygtningeadvokat (Erik Hansen), af lederen af Trampolinhuset Morten Goll og af Michala Bendixen leder af Refugees Welcome. Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm havde givet tilsagn om at medvirke men meldte afbud i aller sidste øjeblik.

Forslagsstiller: Ulla Sandbæk

Medstillere: Poul brandrup, Josephine Fock, Niko Grünfeld, Uffe Elbæk, Fabrizio d’Ottone, Uzma Ahmed, Kim Hyttel, Sascha Qvortrup, Bo Steen Mikkelsen, Kristian Fjeldberg