Aktivitetskalender for valgkampen i Køge

billede
Kære medlemmer i Køge,

MANGE TAK

til jer der svarede på det spørgeskema om de vigtigste områder for valgkampen i Køge - og tak også til jer der skrev jeres bud på mærkesager - vi kunne blandt de aktive medlemmer se at der heldigvis er stor overensstemmelse mellem os der lige nu er møde-aktives prioriteringer og tanker, og jeres svar. :grinning:

På seneste møde kom vi, blandt andet ud fra spørgeskemaet, frem til en række punkter under hvert politikområde som vi kan nikke til i Køge Å, og på den baggrund er vi nu i gang med at designe en folder med info om vores og kandidaternes mærkesager, og at skrive en artikel til aviserne der rummer et samlet udspil.

Spørgeskemaet indeholdt også et spørgsmål omkring om man ville kontaktes og i den forbindelse begik vi indledningsvis den fejl ikke at spørge til navn og telefonnummer - det vil nu sige at vi har seks positive tilkendegivelser men ikke hvem vi skal kontakte og det er jo pokkers ærgerligt - er det dig, så svar derfor meget gerne på denne mail med dit navn og telefonnummer - vi undskylder mange gange for det ekstra besvær.

På de seneste møder har vi også udarbejdet en aktivitetskalender med de opgaver/arrangementer vi indtil videre er involveret i, og en pulje af yderligere aktiviteter som vi vil satse på i valgkampen - du kan se aktivitetskalenderen her

Liste over konkrete opgaver som du har mulighed for at hjælpe med

For overskuelighedens skyld er her en liste over de konkrete ting du har mulighed for at hjælpe med og et nummer til tovholderen. Har du helt andre tiltag som du tror vil kunne være afgørende for vores valg, eller steder du tænker vi skal være repræsenteret, så meld det endelig på banen.

:sun_with_face: 28. - 29. oktober : Ophængning af valgplakater : Tovholder Mickal tfl. 24 61 53 57

:sun_with_face: mellem d. 22. til d. 29. november : Valgplakater ned : Tovholder Mickal tfl. 24 61 53 57

:sun_with_face: S-togs dialoger : De sidste 3 uger inden valget : Mest for kandidaterne men grønne æbler, boller eller lign. til uddeling til passagererne er meget velkomment og medlemmer der vil stå og dele foldere ud på stationen ligeså : Tovholder Margit tlf. 60 94 09 93

Kalender - kommende arrangementer i lokalkredsen

:seedling: 19. september : åbent bestyrelsesmøde : tirsdag kl. 18-20 : Stedet meldes ud på Facebook

:seedling: 1. oktober : Høstmarked : Køge Å arrangerer høstmarked på torvet sammen med Det Grønne Køge og Handelsstandsforeningen. Begivenheden på Facebook - Hjælp meget gerne ved at dele.

:seedling: 19. oktober : Å’s eget vælgermøde hvor vi inviterer de repræsentanter for de andre partier til politisk salon om bæredygtighed : torsdag kl. 19-21 : Sted endnu ukendt

Har du spørgsmål eller ideer kan du skrive på vores Facebook side, kontakte bestyrelsens forkvinde Cecilie på tlf. 22 32 35 39 eller finde os på AlleOS

Sensommerhilsner fra lokalforeningen :sunflower::spider::green_apple::cucumber::green_heart::sunrise_over_mountains: