Aktivist før parlamentarist

Jeg vil gerne rejse en diskussion om det er nok at have været medlem i 3 måneder for at kunne stille op som kandidat til valg til Folketing, kommunalbestyrelse og regionsråd. Jeg mener det er et rimeligt krav at folk har “tjent deres sporer” ved at arbejde aktivt i Alternativet. Præcis hvad det indebærer er åbent for diskussion. Jeg synes f.eks. det er problematisk at man som kendis kan valse lige ind fra gaden og blive opstillet som kandidat, hvilket miseren med Klaus Riskær Pedersen illustrerer ganske vel. Man skal være aktivist før man kan blive parlamentariker.

1 Like

Jeg mener det er rimeligt hvis kandidater til folketinget har været medlem af partiet i 6 måneder. Det er rimeligt kandidaten har nået at tænke over vores værdier, partiprogram med mere.

1 Like

Det mener jeg også med kommunalbestyrelse og regionsråd.

1 Like

Jeg tænker også, at det mest hensigtsmæssigt helt generelt, hvis eventuelle folketingskandidater har været medlemmer i et bestemt antal måneder, før de opstilles. Ikke desto mindre må man også forholde sig til, at vi er et nyt parti, og at vi nogen gange kommer ud for situationer, hvor vi må opstille kompetente mennesker til FTV til trods for, at de ikke har været medlemmer synderligt lang tid – muligvis fordi ikke der ikke er opstillet nok kandidater med en længere fortid i partiet, og/eller fordi vedkommende faktisk virker kompetent, passioneret og reflekteret/bevidst nok om Alternativets værdier til, at man godt tør støtte vedkommendes kandidatur og godt kan se vedkommende repræsentere Alternativet. Men det er en vurderingssag fra gang til gang, mener jeg. I udgangspunktet giver det god mening, at man gerne skal have haft en lidt længere fortid i partiet – men det kan være svært at lave en generel regel om det, så jeg synes også, man skal vurdere det i de specifikke tilfælde og situationer.

2 Likes

De folketingsmedlemmer, som repræsenterer Å i FT nu, ingen af dem – måske med undtagelse af Uffe – ville formentlig have haft en chance hvis de stillede op mod (for eksempel) en tidligere minister, kendis og sympatisk fyr som Manu Sareen. Ikke desto mindre har alle som en gjort det fremragende. Vi må ikke lade os dupere af folk der allerede er kendte og “virker kompetente”. Der er masser af talent i organisationen, og at opstille folk udelukkende fordi de allerede er kendte er ikke den rette vej at gå.

Det var nu også langtfra min mening at antyde det. Kompetence, passion og dygtighed kan ligge hos såkaldte “kendte” såvel som “ikke-kendte” medlemmer (hvis vi skal blive i de forholdsvist udefinerbare termer). Jeg forholdt mig egentlig slet ikke til folks eventuelle berømmelse, så jeg tror måske, at du har misforstået mig – beklager, hvis jeg formulerede mig uklart. Som sagt har jeg ingen holdning til, hvorvidt folk er kendte eller ej – jeg mener bare, at selvom vi i udgangspunktet selvfølgelig vil foretrække folk med en længere fortid i partiet, synes jeg ikke nødvendigvis, at vi skal have en regel, der forbyder nyere medlemmer at stille op så at sige. Jeg synes, det må være en vurderingssag. Jeg har egentlig ikke påstået nogen sammenhæng mellem “kendt-hed” og kompetence.

1 Like

Jeg synes, at 3-måneders reglen er fin, men jeg mener ikke, at det skal være et krav, at man har aftjent sin værnepligt.

Kandidater har fx tit masser af erfaring fra NGO’er eller andet socialt frivilligt arbejde (og det giver ligeså mange point i min bog) - men selvom de ikke har, så er det op til medlemmerne at vurdere kandidatens historik.

1 Like

Jeg synes det er problematisk, hvis nogen har “aftjent deres værnepligt” i en anden organisation og blevet kendt der, og så går direkte ind og overtrumfer andre medlemmer af Å, som støt og trofast har t arbejdet i bevægelsen, deltaget i Alternativets arrangementer og møder og i det hele taget lagt en kæmpe indsats. Jeg går ind for et meritokrati, ikke et notabilikrati.

Alternativet er kendt ved en høj grad af frivillige. Der er RIGTIG mange der aftjener det I kalder værnepligt hos os, uden at være medlem af partiet. Der er en masse, som virkelig yder et stort stykke arbejde for os og lever vores værdier og dogmer, uden at have tegnet medlemskab. Det er meget karakteristisk for os, fordi vi tiltrækker mange folk, der aldrig har ønsket at være medlem af noget. Derfor tøver de også længe med at melde sig ind. Derfor synes jeg 3 måneders reglen i bedste fald har gode hensigter, men ikke nødvendigvis viser noget om hvorvidt kandidaten kender os eller ej.

Det er lige før den bliver et symbolsk krav. Men jeg mener heller ikke man skal kunne komme ind fra gaden og blive kandidat, hvis man aldrig har været frivillig, så grænsen er bedre end ingenting.

4 Likes

Præcis. Den åbne kultur i Alternativet hvor man nemt kan gå ind fra gaden og være med til politiske laboratorier, møder mm. uden at være medlem, er en enorm styrke. Man kan sagtens have støttet partiet i lang tid og været til mange aktiviteter, er helt med på hvad partiet står for osv. før man endelig får taget sig sammen til at melde sig ind. Jeg er helt med på at man med en karensperiode sætter en bremse for at notabiliteter fra andre organisationer eller partier for den sags skyld meget nemt og med kort varsel kan hoppe over til Å og stille op der. Men man rammer også de frivillige og andre gode støtter af partiet, der ikke er notabiliteter eller organisations-hoppere, men som bare har været tøvende med at få sig meldt ind.

1 Like

Der tales om kendisser og almindelige ikke medlemmer der så gerne vil være medlem - og stille op som kandidat. Er det ikke et problem at en kendis som vi kun kender fra pressen - og ikke har mødt eller oplevet i en intern politisk diskussion kan blive kandidat sådan uden videre? Skal vi ikke skelne mellem en følelsesmæssig stillingtagen til en kandidat formidlet af en presse, der selekterer informationerne og dermed har formet et billed i hver af os om vedkommende, og så en reel politisk indsigt, hvor vedkommende kan fremføre sine synspunkter der taler til vores intellekt. Og er det en potentiel folketingskandidat så skal medlemmerne i hele partiet have chancen for at kunne forholde sig til vedkommende - og det kræver mindst 6 mdr.

Men det står jo netop medlemmerne frit for at lade være med at stemme for en kandidat - således at de ikke bliver opstillet. Personligt finder jeg 3 måneders reglen arbitrær og ikke specielt nyttig, men forstår, at den bruges til at udtrykke, at man forventes at være akklimatiseret og have deltaget aktivt i organisationen og blandt medlemmer inden man stiller op.

2 Likes

Lad os tage eksemplet Manu Sareen som er vellidt blandt de fleste (og jeg er selv meget positiv overfor ham). Hvis han stillede op - hvad ville så være udslagsgivende - en følelsesmæssig stillingtagen eller en samlet indsigt i hvad han står for - altså intellektuelt? Hvis det er Manu så er det min påstand at “hjertet” for ham får størst betydning - og derfor tror jeg ikke det såkaldte frie valg er eksisterende når der skal stemmes

er det da ikke en kvalitet at stemme med hjerte?.. :slight_smile: :couplekiss:

2 Likes

At tage stilling med hjertet gør alle på et eller andet tidspunkt - men at gøre det til en selvstændig kvalitet fremfor konkret viden og indsigt i det emne eller person man vil forholde sig aktivt til er jeg ikke enig i. Det bedste er når det saglige og forståelige indhold der formidles - også taler til hjertet - altså en balance - så er vi nået langt.

1 Like

Jeg menter ikke “en kvalitete i sig selv” kun at det vel også er en kvalitet…
:sunglasses:

Uhh den er svær den her. I vores kreds (Vestjyllandskredsen), der er en medlemstynd kreds har vi i lang tid været tordensskjolds soldater. Jeg tror at mange har fulgt med på sidelinjen uden at turde at bekende kulør (det er ikke altid lige populært i Vestjylland at være medlem af cirkus-partiet). Men der er virkelig begyndt at ske noget nu. Mange nye medlemmer kommer ind med et drive der kan tage pusten fra enhver. Både som aktivister og kommende parlamentarikere. Lokalforeninger blomstrer op og kommende byrådsaspiranter melder sig på banen. Vi har netop fået vores første byrådsmedlem i Vest-kredsen (i Ringkøbing/Skjern-kommune). Det kræver mod at skifte det ene bogstav ud med et andet her i kredsen. Så et skift er i Vest-kredsen et udtryk for en stor dedikation til Alternativet.

2 Likes

Bare lige en stor cadeau til jer i det vestjydske, I kæmper en brav kamp - og det giver pote. Dejligt, at det begynder at blive mere acceptabelt at bekende grøn kulør :slight_smile: Kh Tilde, Albertslund

1 Like