Afgift på onlinehandel

Pakkeafgift – ja tak

Vi bør i DK – som i Tyskland – indføre en afgift på online handel. Det skal vi gøre primært for at støtte bymidtehandlen som i stigende grad udkonkurreres af mastodonter som eks. Amazon.

Argumentet for afgift er at de små bybutikker bidrager til lokalsamfundet med skat og lokale ansatte og bidrager således til infratrukturen.

Vi kunne også overveje som de gør i Tyskland at øremærke pengene til en ”fond for midtbyer”.

Kære Knud Anker - Ja, for dulen da - det er godt set! :sparkler:

Tak for din positive respons. Udover at afgiften måske kunne hjælpe nogle af de små trængte butikker i bymidterne, så kunne det måske også begrænse det uhørt store forbrug af pap og dæmpe noget af den tunge lastbiltrafik.
Jeg håber Torsten tager det med!!

1 Like

Hej

Jeg arbejder selv i en varemodtagelse, og er forbavset over, hvor dårligt pladsen i lastbilerne bliver udnyttet. En-to papkasser på en palle, pap-kasser kun 1/10 fyldt, m.m. En afgift er derfor en god ide. Den skal dog ikke kun gælde almindelig webhandel, men smågods generelt. Det er normalt leverandør der betaler fragt, og jo også dem der bestemmer hvordan varen pakkes ned og forsendes. Som det ser ud i dag, er det åbentbart ikke dyrt nok for dem, til at lave et mere effektivt system.

Jeg tænker vi kan fjerne mange varevogne og mindre lastbiler fra vejene, bare ved at leverandører pakker og forsender mere smart.

Om indtægterne fra en sådan afgift skal bruges på de små butkker, er ikke så vigtigt for mig. Jeg er nok lidt mere liberal anlagt på det punkt. Hvis små butikker skal overleve, skal det være fordi kunderne hellere vil komme der, ikke fordi vi/staten holder dem kunstigt i live.

mvh Jens Harder

1 Like

God pointe med at den manglende afgift ikke stimulerer til at de udnytter pladsen og det vil kunne begrænse omfanget af lastbiler.
Det er heller ikke vigtigt for mig at afgiften kommer de små byerhverv til gavn. Det er det de gør i Tyskland, men vi behøver ikke gøre som dem.