Ældre politik

Hvad er Alternativets holdning til Folkepensionister og deres vilkår ?
Både økonomisk og sundhedsmæssigt ?

Jeg har ledt på jeres side og ikke fundet noget der omhandler denne del af befolkningen.

På forhånd tak !

Vi har ikke en decideret ældrepolitik endnu, men jeg er sikker på, at det bliver et emne på et kommende politisk laboratorium, hvor størstedelen af vores politik udvikles.

Godt !
Med det forslag der p.t. ligger fra venstres side, vil den del af både eksisterende og kommende folkepensionister der kun har deres folkepension komme i en gevaldig, for ikke at sige umulig situation, når de skær i boligsikringen/ydelsen.
De fleste huslejer er så høje at pensionen kun lige dækker huslejen !
Det er et simpelt regnestykke som med dette tiltag ikke kan gå op !