Åbenhedsudvalg

Forslagets tekst

Alternativet foreslår, at der oprettes et ekspertudvalg, som hvert andet år skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan øge åbenhed i forvaltningen og det politiske system gennem offentlighedsloven. Eventuelle beslutninger om ikke at følge en eller flere anbefalinger fra ekspertudvalget skal begrundes skriftligt af regeringen og gøres tilgængelig for offentligheden.
Udpegelsen af medlemmerne i ekspertudvalget foretages af Folketinget og bør som minimum indeholde repræsentanter fra interesse- og fagorganisationer, medier, det offentlige og relevante forskere.

Potentielle ulemper ved forslaget

Ved forkert forvaltning af forpligtelserne over for udvalget og dets formål kan udvalgets virke og anbefalinger risikere at fungere som en politisk syltekrukke.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Udspillet er blevet udviklet ud fra Alternativets værdi om ”gennemsigtighed” og de tanker, der gennemsyrer partiprogrammet om åbenhed og transparens. Indholdet af de enkelte forslag er derfor på mange måder en konkretisering af de overordnede og til tider abstrakter ideer og forslag, der allerede ligger i partiprogrammet – men som vi ønsker at medlemmerne validerer eller kvalificerer igennem en digital høring.
Forslagene er udarbejdet af Alternativets Politiske Sekretariat på baggrund af tidligere folketingsbeslutningsforslag, forslag fra organisationer og udmeldinger fra partiet.

Hvem har været inddraget

Dansk Journalistforbund

Hvad der er sket efter høring

Der er ikke kommet input til forslaget. Forslaget er derfor uændret efter høringsprocessen og er sendt direkte til afstemning.

Forslagsstillere

 1. Carolina Magdalene Maier
 2. Christian Poll
 3. Daniel Hauberg
 4. Josephine Fock
 5. Magnus Harald Haslebo
 6. Mathias Høj Kristensen
 7. Mikkel Nørskov Kjær
 8. Pernille Schnoor
 9. Rasmus Nordqvist
 10. René Gade
 11. Roger Courage Matthisen
 12. Torsten Gejl
 13. Uffe Elbæk
 14. Ulla Sandbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.