Åbenhed om frihandelsaftaler

Forslagets tekst

Alternativet ønsker større åbenhed om frihandelsaftaler. Vi er imod, at forhandlinger om for eksempel TTIP, der potentielt bliver verdens største frihandelsaftale, finder sted uden, at befolkningen har en reel chance for at vide, hvad der foregår. Vi vil vi arbejde for, at dørene til forhandlingslokalerne åbnes op, så det bliver lettere at diskutere og overskue fordele og ulemper ved potentielle frihandelsaftaler.

Helt konkret foreslår vi, at alle forhandlingsudspil fra alle forhandlingsparter offentliggøres, så borgere, parlamentarikere og civilsamfunds adgang til forhandlingstekster øges. Derudover mener vi, at resultaterne fra forhandlingerne løbende bør offentliggøres, at det samlede resultat skal præsenteres i god tid inden afstemninger, og at der – forud for mandatafgivelser til forhandlinger – skal foretages en omfattende inddragelse af alle interessenter, inkl. forbruger- og miljøorganisationer, fagbevægelse og civilsamfund.

Potentielle ulemper ved forslaget

Med krav om øget gennemsigtighed og åbenhed i udviklings- og beslutningsprocesser følger også øget risiko for, at folk er mere forsigtige med at ytre sig, eller at beslutningstagning rykkes over i uformelle fora, hvor der ikke kan journaliseres eller er krav herom.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Udspillet er blevet udviklet ud fra Alternativets værdi om ”gennemsigtighed” og de tanker, der gennemsyrer partiprogrammet om åbenhed og transparens. Indholdet af de enkelte forslag er derfor på mange måder en konkretisering af de overordnede og til tider abstrakter ideer og forslag, der allerede ligger i partiprogrammet – men som vi ønsker at medlemmerne validerer eller kvalificerer igennem en digital høring.
Forslagene er udarbejdet af Alternativets Politiske Sekretariat på baggrund af tidligere folketingsbeslutningsforslag, forslag fra organisationer og udmeldinger fra partiet.

Hvad der er sket efter høring

Der er ikke kommet input til forslaget. Forslaget er derfor uændret efter høringsprocessen og er sendt direkte til afstemning.

Forslagsstillere

 1. Carolina Magdalene Maier
 2. Christian Poll
 3. Daniel Hauberg
 4. Josephine Fock
 5. Magnus Harald Haslebo
 6. Mathias Høj Kristensen
 7. Mikkel Nørskov Kjær
 8. Pernille Schnoor
 9. Rasmus Nordqvist
 10. René Gade
 11. Roger Courage Matthisen
 12. Torsten Gejl
 13. Uffe Elbæk
 14. Ulla Sandbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

2 Likes

Helt enig. Et problem udover begrænset åbenhed er den manglende brede og indsigtsfulde dækning i Danmark af forhandlingerne såvel som af EU som sådan. Folketinget bør diskutere og medvirke gennem særlig finansiering til at sikre at dækningen bliver bedre. Støtte bør gives til at danske medier kan have flere repræsentanter i Bruxelles og Strassbourg m.fl. og flere til at skrive om /dække EU i medierne i Danmark. Der er næppe noget andet medlemsland i EU med svagere dækning af arbejdet i EU og EU i verden end Danmark. Glæder mig til at kunne støtte forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.