30 timers arbejdsuge

Vi kæmper for 30 timers arbejdsuge men ifølge Uffe Elbæk som jeg husker det sagde at de var op til arbejdsmarkedets parter - tja måske sådan er det jo i DK, men som udgangspkt. vil jeg mene at det ikke skal være med kompensation på lønnen. Vi vil vel et andet samfund hvor folk sparer på ressourcer laver noget som grøntsager og smådyr og reparerer noget eller passe sine egne børn mere - og det var vel også det man vil skulle begynde på? At kun kæmpe for 30 timer til fordel for arbejdstagere er der rent klassepolitik. Lad mine tanker indgå i disse tanker. Kompensation bør nok kun være på pensionsindbetalinger - ellers ikke. Virksomheder har jo helelr ikke ubegrænsede midler til fuld kompensation

1 Like

Er der nogen der kan hjælpe mig med at finde ud af, hvad det præcist er, Alternativet lovgivningsmæssigt vil ændre, for at få en 30 timers arbejdsuge? Jeg er jo ikke tilhænger af, at vi sætter den danske model ud af kraft og dikterer en 30 timers arbejdsuge, men af, at de, der vil arbejde 30 timer, skal have mulighed for det. Jeg er selv privat ansat og har på egen krop oplevet, at det kan være en hård kamp at få lov til at gå ned i tid. Det er efter min opfattelse et spørgsmål om at ændre en kultur, så det bliver mere velanset, at arbejde 30 timer frem for 37 timer, eller mere.

Nu samarbejder Alternativet med 3F Ungdom på området, så det bliver spændende til OK2017 om vi ser nogle eksempler på udspil fra fagbevægelsen i retning af enten mindre lønløft til fordel for mindre tid, eller fx mere frihed til den enkelte medarbejder for at forhandle tid vs løn. I forhold til at ændre kulturen, så det bliver mere velanset at arbejde mindre, er Alternativets debat i medierne og på Borgen jo med til at ændre positivt på denne kultur.